• Vložte svou soutěž či akci do kalendáře >>>

Koncem roku 2016 byly aktualizovány tyto metodické listy:

 • č. 4 kapitoly N - nebezpečí ionizujícího záření >>>
 • č. 6 kapitoly N - nebezpečí pádu >>>
 • č. 14 kapitoly N - nebezpečí úrazu elektrickým proudem >>>
 • č. 25 kapitoly P - Hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V >>>
 • č. 9 kapitoly L - Dekontaminace radioaktivních látek >>>
 • č. 15 kapitoly L - zásahy s únikem amoniaku (čpavku) >>>
 • č. 5 kapitoly T - vstup do obydlí a jiných uzavřených prostor při zásahu >>>

A vydány nové metodické listy:

 • č. 49 kapitoly P - požáry střešních konstrukcí s trubicovým fotovoltaickým systémem >>>
 • č. 14 kapitoly S - zásahy v objektech Vězeňské služby >>>
 • č. 6 kapitoly T - svahové deformace (sesuvy) >>>
 • č. 7 kapitoly T - havarijní kácení dřevin >>>
 • č. 8 kapitoly T - zásah s vysokotlakým hasícím a řezacím zařízením >>>

Kalendář akcí

Partneři