Vložte svou soutěž či akci do kalendáře OSH >>>

V tradičním „dušičkovém“ termínu se odehrál letošní, již čtvrtý ročník netradiční odborné přípravy jednotek SDH okresu Ostrava s názvem Ostravská Rallye. Do hasičské zbrojnice v Nové Vsi se tak v sobotu 4. listopadu sjelo devět jednotek tvořených z velké části mladými a začínajícími hasiči. Pro ně si okresní odborná rada represe připravila celkem pět stanovišť s různorodými úkoly, mezi nimiž se jednotky postupně přesouvaly dle časového rozpisu.

Důležitým faktorem při plnění jednotlivých stanovišť by tedy i čas, neboť nejpozději po 20 minutách od příjezdu jednotky musel být úkol splněn, tak aby se vše připravilo pro další jednotky.

Pád stromu

Na tomto stanovišti se plnily spíše dílčí úkoly, mezi něž patřila manipulace s kmenem stromu za pomocí lanového navijáku, práce s motorovou řetězovou pilou, řez na přesnost, práce s dřevorubeckou lopatkou apod.

Požár lesního porostu

Oznamovatel, který již čekal na přijíždějící osádky v lokalitě Benátky, informoval velitele jednotky o přesném místě vzniklého požáru. To se nacházelo cca 40 metrů nad jedním z místních rybníků, který tak jednotkám posloužil i jako zdroj hasební látky. Překážkou byl však plot, kterým je rybník obehnán, neboť pro účely rallye byl považován za zeď a nebylo možno hadci jen prostrčit skrz. Samotný požár pak představovalo několik dopravních kuželů, které bylo nutno srazit vodním proudem. Vzhledem k podmínkám stačilo jednotkám k uhašení plovoucí čerpadlo a nebylo potřeba využívat přenosných motorových stříkaček.

Požár sklepních prostor

Ze sklepních oken hasičské zbrojnice v Zábřehu se valil dým. Úkolem jednotek tak bylo vyslat útočnou skupinu s vodním proudem, která provedla průzkum sklepních prostor, v nichž se nacházela osoba v bezvědomí, nebezpečné látky a samozřejmě i ohnisko požáru.

Pád osoby do kanálové stoky

Bezdomovec, který používá stoku jako skrýš před nepřízní počasí, v ní natrefil na osobu, která spadla kanalizačním otvorem dolů a nejevila známky života. Proto přivolal hasiče a po jejich příjezdu jim ukázal, kudy se k postižnému dostanou. Členové jednotek pomocí žebříku sestoupili do koryta stoky a vydaly se postiženou osobu najít, ošetřit a transportovat ze stoky ven.

Dopravní nehoda

Cestou k nahlášené události natrefily jednotky na osobní automobil, který sjel z pozemní komunikace a zůstal opřený o strom. Řidič vozidla byl v bezvědomí stále ve vozidle. Jednotky tak provedly mj. stabilizaci vozidla, kontrolu úniku kapalin, odpojení akumulátoru, nasazení krčního límce, vyproštění řidiče a další.

 

Mezi jednotlivými stanovišti se jednotky pohybovaly na základě obdržených adres a při čekání vyplňovali jejich členové obdržené testy.

za OORR Ostrava

   Ivo Adámek

 

 

Kalendář akcí

  Mladí hasiči   Jednotky PO
  Soutěže M,Ž   OSH
  více událostí    

přehled všech akcí

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Partneři