Vložte svou soutěž či akci do kalendáře OSH >>>

Druhou říjnovou sobotu se v Ostravě uskutečnil čtvrtý ročník netradiční odborné přípravy jednotek sborů dobrovolných hasičů pod názvem Ostravská rallye. Do akce pořádané okresní odbornou radou velitelů se letos zapojilo osm ostravských jednotek. Na ty čekalo během chladné a místy deštivé soboty celkem pět stanovišť, na nichž si hlavně mladí členové jednotek mohli v praxi ověřit své znalosti a schopnosti a to pod dohledem zkušenějších kolegů.

Jednotky letos čekaly následující úkoly:

Záchrana vyčerpaného plavce

 Na ostrově uprostřed jezera cca 300m od břehu zůstal vyčerpaný plavec, který se pravděpodobně není schopen vlastními silami dostat zpět. Takovouto informaci obdržela jednotka od rybáře, který celou událost nahlásil. Úkolem jednotek tedy bylo dostat se za pomoci nafukovacího člunu na ostrov, plavci poskytnout tepelný komfort, transportovat jej zpět na břeh a předat do péče ZZS.

 Transport raněného

 Jednalo se o pomoc ZZS, která ošetřila muže po pádu ze žebříku v horní části hasičské věže.  Vzhledem k charakteru zranění bylo potřeba raněného transportovat na páteřové desce dolů do sanitky. Vzhledem k úzkému schodišti a váze figuríny se jednalo o poměrně náročný úkol. Po transportu raněného před hasičskou věž následoval bonusový úkol v podobě přenesení figuríny zpět do věže. V této fázi už nebylo hodnoceno správné zacházení s raněným, ani způsob provedení, ale rozhodoval pouze čas transportu.

 Pomoc po pádu do montážní jámy

 V dílně došlo k pádu muže do montážní jámy, ten si navíc při pádu způsobil poranění dolní končetiny doprovázené mohutným krvácením. Takový byl námět dalšího úkolu, při němž jednotky prováděli ošetření pacienta v podobě zastavení krvácení a nasazení krčního límce, jeho naložení na páteřovou desku a vytažení z jámy ven. Hasiči se při tomto úkolu museli vypořádat s omezeným prostorem a sníženou viditelností v montážní jámě.

 Požár lesa

 Dalším úkolem bylo uhašení požáru lesního porostu, jež bylo simulováno sražením pěti kuželů vodním proudem. Jelikož se poblíž místa vzniku požáru nacházel rybník, musely jednotky vytvořit přívodní, dopravní a útočné vedení a za pomocí přenosné motorové stříkačky dopravit vodu na požářiště. Vše komplikoval náročný a strmý terén mezi vodním zdrojem a místem požáru.

 Železný hasič

 Stanoviště se od ostatních lišilo tím, že nesimulovalo mimořádnou událost. Na hasiče zde čekala dráha, na níž museli přenášet břemena a figurínu, překonávat bariéru, rozhodit a smotat hadice a rovněž vystoupat po schodech do 3. podlaží cvičné věže a vrátit se dolů. To vše samozřejmě na čas a s dýchacím přístrojem na zádech. Po absolvování trati byli členové jednotek prozkoušeni z provádění kontroly IDP.

  

Mimo samotné úkoly museli zúčastnění během dne vyplnit i testy týkající se nejen činnosti jednotek u zásahu, ale i oblastí předpisů, prevence, technických prostředků atd. Jednotky plnily přichystané úkoly v počtu 3+1 s vlastním DA a při jednotlivých úkolech používala výbavu z těchto automobilů (výjimku tvořil člun s vybavením). Po splnění každého z úkolů, které byly navíc časově omezeny, proběhlo vždy hodnocení provedení s přítomnými pozorovateli a nakonec bodové ohodnocení jednotky. Pozorovatelé přitom sledovali souhru jednotky, taktické postupy, práci s výbavou, komunikaci, bezpečnost, práci velitele a další.

Byť byly jednotky bodově hodnoceny, není celá rallye koncipována jako soutěž a není tedy stanovováno žádné oficiální pořadí. Hlavním cílem totiž je umožnit členům jednotek vyzkoušet si různé situace takříkajíc nanečisto. Sami pak mohou vyhodnotit, kterým tématům by mohli věnovat svou další odbornou přípravu. A tento cíl byl bezesporu naplněn, neboť většina účastníků si celou akci pochvalovala právě z důvodu praktického a komplexního řešení jednotlivých situací a následné diskuze s pozorovateli.  V rámci závěrečného zhodnocení byla vyhlášena pouze jednotka, která se prezentovala nejlépe, a tou se pro letošní ročník stala jednotka z Ostravy Michálkovic.

Splněním podmínek stanovených metodickým předpisem mohou účastnící rallye získat odznak odbornosti HASIČ III. Seznam úspěšných hasičů naleznete zde.

Fotogalerii naleznete níže, nebo zde.

Videa z konané akce zpracovali samotní účastníci.

SDH Michálkovice

SDH Hrabová

SDH Heřmanice

  

za OORV Ostrava

   Ivo Adámek

Kalendář akcí

  Mladí hasiči   Jednotky PO
  Soutěže M,Ž   OSH
  více událostí    

přehled všech akcí

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30

Partneři