Vložte svou soutěž či akci do kalendáře OSH >>>

03.09.2023 - Olomoucký a Slezský pohár 2023

Posledními závody 3. 9. 2023 skončil Olomoucký a Slezský pohár v běhu na 60m s překážkami za rok 2023. V Olomouckém poháru v kategorii mladší žáci zvítězil Ondra Slavický. V kategorii mladší žákyně zvítězila Ema Žmolíková, Ella Szüč skončila 4., Sofie Hrůzová 6., a sestry Karina a Laura Řehánkovy skočily na 9. a 10. místě. V kategorii starší dívky zvítězila Johanka Žmolíková .

Po odběhnutí našeho posledního závodníka jsme odjeli na závěrečný závod Slezského poháru. V celkovém pořadí kategorie mladší chlapci zvítězil Ondřej Slavický a desátý skončil Tomáš Vysloužil. V kategorii mladší dívky zvítězila Ema Žmolíková, Karina Řehánková skončila čtvrtá, a Sofie Hrůzová se umístila na osmém místě. V kategorii starší žákyně zvítězila Ellen Mikulová, Johanka Žmolíková obsadila páté místo, Tereza Jakobovská 7., Gabriela Serynová 10., Eliška Šimonová 11. a Zuzana Zachodilová 13. místo.

Johanka Žmolíková v konečném pořadí ČHP na 100m v kategorii mladší dorostenky obsadila krásné čtvrté místo. Na MČR v běhu na 60m máme na postupovém místě sedm závodníků a tři náhradníky.

Oldřich Žmolík

SDH Heřmanice

25.02.2023 - obhajoba vítězství na halové soutěži v Havířově

Dne 25.2. 2023 Hasiči z Heřmanic v kategorii mladší žáci zvítězili v XXXIII. ročníku halové pohárové soutěže mladých hasičů a zároveň XXXI. ročníku neoficiálního mistrovství Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Mistrovství se konalo v Havířově a tuto soutěž vyhráli i v loňském roce. Blahopřejeme k obhajobě a děkujeme za vzornou reprezentaci OSH Ostrava.

 

25.09.2022 - MČR v běhu na 60 m v Benešově

Dne 25. 9. 2022 se v Benešově konalo mistrovství České republiky v běhu na 60m s překážkami. Celkem se na mistrovství nominovalo osm Ostraváků, což z nás dělalo největší a nejúspěšnější sportovní výpravu na závodech. Nominaci si všichni závodníci z Ostravy získali účastí v závodech Slezského poháru. V kategorii mladší dívky si doběhla pro zlatou medaili Tereza Jakobovská z SDH Heřmanice a v kategorii starších Petra Mazzolini z SDH Svinov. Výsledky všech ostatních najdete na dh.cz. Společná fotografie dvou mistryň vznikla na ČHP v Ostravě.

Gratulujeme děvčatům a všem závodníkům, kteří úspěšně reprezentují Ostravu!

Reprezentace Ostravy

Petra Mazzolini nás také úspěšně reprezentuje na dalších soutěžích. Zúčastnila se závodu Moravskoslezský pohár v běhu na 100 M, který úspěšně vyhrála. Dále reprezentovala Ostravu ve výpravě na mezinárodní olympiádě v Celje, 2022. Děkujeme!

05.02.2022 - Zasloužilý hasič Radomír Parwa

V sobotu 5. února 2022 byl slavnostně předán titul zasloužilý hasič panu Radomíru Parwovi, který je aktivním členem SDH Vratimov více než 60 let.

U sboru začínal jako mladý hasič, poté dorostenec a během své aktivní činnosti vykonával celou řadu funkcí - hasiče, strojníka, velitele sboru i jednotky, hospodáře sboru, pokladníka, vzdělavatele a předsedy a člena kontrolní a revizní rady.

Za OSH Ostrava gratulujeme a děkujeme za dlouholetou aktivní práci.

09.12.2021 - Memorandum o spolupráci

Počátkem prosince bylo podepsáno MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI mezi OSH Ostrava a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Ostrava. Smlouvu podepsal starosta OSH Ing. Tomáš Lefner a předseda Oblastní výkonné rady ČČK Ing. Zdeněk Neustupa.

16.10.2021 - Závod požárnické všestrannosti

V sobotu 16. října se mladí hasiči, dorostenky a dorostenci z okresu Ostrava zúčastnili podzimního kola hry Plamen - Závodu požárnické všestrannosti v Michálkovicích.

Velké poděkování patří firmě Hruška za sponzorský dar v podobě bohatých svačinek a pitného režimu pro všechny závodníky. Další poděkování pak za přípravu a organizaci SDH Michálovice.

Gratulujeme vítězným družstvům i jednotlivcům ve svých kategoriích.

Výsledky:

  • mladší žáci – 1. Heřmanice, 2. Muglinov, 3. Klimkovice
  • starší žáci – 1. Muglinov, 2. Vratimov, 3. Krásné Pole
  • dorostenci – družstva – 1. Michálkovice
  • dorostenky – družstva – 1. Nová Ves, 2. Heřmanice, 3. Klimkovice
  • dorostenky – mladší – 1. Gabriela Serynová
  • dorostenky – střední – 1. Lucie Kočí, 2. Elen Bittnerová, 3. Barbora Mirochová
  • dorostenky – starší – 1. Eliška Pobutová, 2. Vendula Vircová, 3. Rebeka Lyčková
  • dorostenci – střední – 1. Daniel Mareta
  • dorostenci – starší – 1. Radim Jiránek, 2. Lukáš Doležálek, 3. Vojtěch Vašatko 

V odkazech naleznete kompletní výsledkové listiny v kategorii PLAMEN a dorost.

 Kompletní fotogalerie

23.5.2021 - Sportovní příprava mladých hasičů

Sportovní příprava v Nové Vsi

Dne 23. 5. se uskutečnila v Nové Vsi sportovní příprava mladých hasičů v disciplínách hry Plamen- štafeta 4x60, štafeta dvojic a požární útok. Díky epidemiologické situaci vzhledem k nemoci Covid 19, jsme museli dodržovat přísná, aktuální opatření. Jednotlivá družstva byla rozdělena do takzvaných BUBLIN, ve kterých se museli neustále zdržovat, aby se omezilo riziko nákazy. Nejlepší výsledky nakonec v kategorii starších získaly družstva ze Svinova, Nové Vsi a Michálkovic. Svinov a Nová Ves postoupili do krajského kola v Opavě. V mladší kategorii si první místo vybojovali hasiči z Heřmanic, druhé místo Pustkovec a třetí Dolní Lhota. Všichni si po roce setkání užili a zvládni na jedničku.

Sportovní příprava v Pustkovci a Nové Vsi

Příprava jednotlivců se uskutečnila v novém sportovním areálu v Nové Vsi. Celkem se ve všech kategoriích zúčastnilo 13 sportovců. Postup do krajského kola si vybojovali:

Gabriela Serynová , SDH Heřmanice– kategorie mladší

Kristýna Prchalová, SDH Nová ves – kategorie střední

Adéla Chytilová, SDH Heřmanice – kategorie starší

Lukáš Doležálek, SDH Hrabová – kategorie starší

 

V Pustkovci se uskutečnilo setkání družstev dorostu. Postup z Ostravy vybojovaly družstva Michálkovic a Nové Vsi. I za stálého počasí v Pustkovci (letos nepršelo, ale padaly kroupy), si závodníci den užili a držíme palce na kraj.

 

27.3.2021 - Úklidová akce SDH Muglinov

Slunečné sobotní dopoledne strávila třicítka mladých hasičů, jejich kamarádů, rodičů a starších kolegů úklidem Muglinovské lokality Důlky.  Zalesněná oblast okolo ulice Na Úbočí byla vyhodnocena jako velmi znečištěná, a proto se dobrovolníci s odpadkovými pytli vydali právě tam. Za dodržování hygienických a protiepidemických opatření dokázali při pobytu na čerstvém vzduchu nashromáždit a odvézt až nečekaně velké množství nejrůznějšího odpadu. Dohromady odpad naplnil dodávku a dva přívěsné vozíky. Poblíž cest a pěšinek se nacházely zejména skleněné a plastové lahve, igelitové pytle s odpadem, staré oblečení, prázdné plechovky, polystyren, ale také více než dvacítka pneumatik všech velikostí. Ani naše hasičské děti nechápaly, kde se vezme takové množství odpadu v přírodě, zvlášť když většinu z odhozených věcí lze umístit do některého z mnoha kontejnerů, případně zdarma odevzdat ve sběrném dvoře OZO Ostrava či místě zpětného odběru.

Že nevíte, kde najít informace? Podívejte se třeba na www.kamsnim.cz. Děkujeme všem, kteří se zapojili do sobotní akce a také těm, kteří neznečišťují veřejné prostory. Snad bude výsledek našeho snažení alespoň nějaký čas patrný.

6.3.2021 - Dezinfekce budov Magistrátu města Ostravy OSH

Je to již rok, co jednotlivé obce nejen v našem okrese začaly jako zřizovatelé JSDH využívat dobrovolné hasiče k činnostem spojeným s bojem proti šířícímu se koronaviru. Nejen členové jednotek, ale i sborů dobrovolných hasičů tak byli a jsou oporou starostům a vedení jednotlivých obcí, když zajišťují např. dezinfekce odpadových kontejnerů, stanovišť sdílených kol, zastávek MHD, prostor úřadů, škol, školek, kulturních domů apod., ale také rozvoz nákupů seniorům, výdej dezinfekce na ruce, výrobu roušek a tisk ochranných štítů a mnohé další.

Krom jednotlivých městských obvodů a obcí požádal o pomoc dobrovolné hasiče také Magistrát města Ostravy. Jednotky vybavené agregátem na tvorbu teplého aerosolu (Muglinov, Krásné Pole, Radvanice a Zábřeh) tak již od podzimu loňského podzimu jezdí v pravidelných dvoutýdenních intervalech provádět dezinfekci vnitřních prostor MMO. Jedná se zejména o kanceláře a prostory nejvytíženějších agend, tedy občanských průkazů a cestovních pasů, řidičských průkazů a evidence motorových vozidel a živnostenský úřad.

A že si odvedené práce dobrovolných hasičů vedení obcí váží, se ukázalo např. ve Slezské Ostravě, kde do svých pěti jednotek v nedávné době pořídili celkem 20 zásahových přileb se svítilnami a 10 třívrstvých zásahových obleků.

22.11.2020 - Videokonference členů VV OSH

V neděli v podvečer proběhlo první videokonferenční jednání výkonného výboru OSH Ostrava - město. Vedení okresu se tak přizpůsobilo současné situaci a svá jednání bude v případě potřeby takto realizovat i v budoucnu. Zápis z jednání se již brzy objeví na tomto webu.

26.9.2020 - Pohřeb Jindřicha Šmerdy st.

V sobotu 26. září 2020 proběhlo v kostele sv. Cyrila a Metoděje poslední rozloučení s Jindřichem Šmerdou starším. Bratr Šmerda, člen SDH Pustkovec, byl mj. dlouholetý mládežník, člen výkonného výboru, okresní odborné rady mládeže, zkušený rozhodčí a Zasloužilý hasič. Čest jeho památce.

5.9.2020 - Pohár starostx KSH MSK

V sobotu 5. září 2020 se za krásného počasí konal v Českém Těšíně XIII. ročník mládežnické soutěže „O pohár starosty KSH MSK“. Na stadion „Na Frýdecké“ v Českém Těšíně se sjelo 15 družstev mladších a 16 družstev starších žáků ze 6. okresů Moravskoslezského kraje. Soutěžilo se ve dvou disciplínách, a to v požárním útoku a štafetě 4 x 60 metrů. Hosty soutěže byli starostové a jejich náměstci okresů Bruntál, Ostrava, Opava, Nový Jičín a Karviná. Na slavnostním nástupu přivítal hosty, organizační pracovníky, rozhodčí a všechny soutěžící a soutěž zahájil náměstek starosty KSH MSK pan Stanislav Kotrc. Soutěžní disciplíny začaly v 9,00 hodin a díky velmi dobré organizaci a přípravě celého areálu probíhalo vše bez problémů a časových skluzů. Velmi hezké výkony předváděli všichni soutěžící i přesto, že v letošním roce díky koronaviru byly jejich tréninkové možnosti značně omezeny. K velmi dobré úrovni soutěže přispěli i zkušení rozhodčí. Na stupních vítězů skončili v kategorii mladších žáků 1. SDH Bobrovníky okres Opava, 2. SDH Hájov okres Nový Jičín, 3. SDH Nová Ves okres Ostrava a v kategorii starších žáků 1. SDH Raškovice okres Frýdek Místek, 2. SDH Kravaře okres Opava, 3. SDH Mniší okres Nový Jičín. Při slavnostním vyhodnocení převzali soutěžící z rukou náměstků starosty KSH MSK Stanislava Kotrce a Mgr. Jana Dumbrovského a starosty OSH Karviná Tomáše Stefana kromě putovních pohárů a vítězných medailí také mnoho dalších hezkých cen. XIII. ročník mládežnické soutěže „O pohár starosty KSH MSK“, který se letos konal v okrese Karviná byl již tradičně opět úspěšný, díky velmi dobré organizaci i výkonům všech účastníků. Veliké poděkování si zaslouží členové a funkcionáři okresu Karviná v čele se starostou panem Tomášem Stefanem, členové krajské a okresní odborné rady mládeže v čele s panem Tomášem Zdražilou a Mgr. Janou Urbancovou a všichni ostatní organizační pracovníci a rozhodčí za obětavý přístup a veliký podíl na celé akci. Poděkování patří také městu Český Těšín za poskytnutý krásný sportovní areál. Veliké poděkování patří samozřejmě všem soutěžícím za jejich výkony a poskytnutý krásný sportovní zážitek. 

Václav Helis

OSH Karviná

Okres Ostrava reprezentovaly na soutěži družstva mladších žáků z Pustkovce, Heřmanic a Nové Vsi a družstva starších žáků z Krásného Pole, Svinova a Michálkovic.

Výsledky naleznete v odkazech: MLADŠÍ  STARŠÍ

FOTOGALERIE

30.11.2019 - Workshop vedoucích mládeže

Dne 30. 11. 2019 se v atletické hale v Ostravě Vítkovicích konal workshop vedoucích mládeže okresu Ostrava. Cílem tohoto setkání bylo naučit vedoucí základní prvky pro atletickou přípravu žáků během celé sezony. Vedoucí si prakticky vyzkoušeli, jak vést rozcvičku včetně atletické abecedy, trénovali náběhy na překážky, posilovali, běhali a naučili se mnoho nového. Děkuji trenérům Petru Gvuzďovi, Richardu Svrčinovi a Ondrovi Kahánkovi za vynikající a profesionální vedení celého dne. Celý průběh dne se vydařil a věřím, že i vedoucí byli spokojeni. Prý je pak bolely nohy ještě čtyři dny… 

Lucie Svobodová

15.6.2019 - Hasičská svatba

V sobotu 15. června 2019 se v Polance nad Odrou uskutečnila nefalšovaná hasičská svatba. Velitel a zároveň starosta tamních hasičů Ondřej Cága si vzal svou dlouholetou přítelkyni Dagmar Janouškovou - hospodářku a vedoucí kolektivu mladých hasičů v polaneckém sboru. 

Na místo obřadu do Klimkovic dovezla ženicha kolona tří krásně nazdobených hasičských vozidel. Přesně v 11 hodin a 15 minut si řekli novomanželé své první společné „ANO“. Po obřadu přichystali kolegové z SDH Klimkovice a z Krásného Pole hadicovou slavobránu a dále pro ženicha praktický výcvik při přepůlení hadice B (samozřejmě tupou) hasičskou sekerou. Nevěsta zase dostala hasičskou zásahovou vestu s označením „Velitel zásahu“, aby bylo jasné, kdo v manželství bude od tohoto dne velet. Během zápasení Ondry se sekerou a hadicí musela ještě Dáša vykoupit velikou láhví ten správný klíč od vězeňské koule, kterou měl Ondra připoutanou k noze. 

Tímto ještě jednou přejeme hasičským novomanželům společnou, bezstarostnou a dlouhou životní cestu.  

SDH Polanka nad Odrou

14.6.2019 - Taktické cvičení okrsku č. 4

V pátek 14. června došlo v Základní škole v Krásném Poli při výuce v chemické učebně k rozbití uložených chemikálií. Vlivem chemické reakce vznikl požár v této učebně a došlo k jeho následnému rozšíření na vedlejší učebny. V celé škole v tu dobu probíhalo vyučování. Na požár v učebně upozornila zraněná učitelka, která vyhlásila požární poplach voláním „HOŘÍ“ a oznámila událost na tísňovou linku. Personál školy zahájil ihned evakuaci celého objektu, ale pro hustý dým na chodbě pět dětí zůstalo uvnitř vedlejší třídy v 2. NP a čtyři děti na chlapeckých toaletách v 3. NP. Těmto dětem kouř odřízl únikovou cestu. 

Tak začalo taktické cvičení vytipovaných jednotek dobrovolných hasičů z okrsku č. 4 a jednotky HZS MSK z hasičské stanice v Ostravě-Porubě, které mělo za úkol prověřit jednotky PO při zdolávání požáru ve školském zařízení s použitím dálkové dopravy vody na požářiště a záchranu osob pomocí výškové a dýchací techniky. 

Již před příjezdem první jednotky byla provedena evakuace 261 dětí a 16 zaměstnanců, kteří potom z bezpečné vzdálenosti napjatě sledovali práci zasahujících hasičů. Dobrovolné jednotky z Krásného Pole, Pustkovce, Vřesiny, Martinova, Dolní Lhoty a Třebovic, stejně jako jednotka z HS 3, postupně prováděly činnosti, které jim byly plánem cvičení určeny. Zde je potřeba dodat, že objekt školy byl uměle poměrně hustě zakouřen a tak valící se dým z oken přispěl k celkové atmosféře zásahu i pro přihlížející místní občany, děti ze sousední mateřské školy a rovněž i pro členy místní samosprávy. Všichni přihlížející školáci i občané na konci cvičení odměnili hasiče bouřlivým potleskem.    

Taktického cvičení se zúčastnilo celkem 7 JPO, 9 vozidel a 44 hasičů, kteří utvořili 6 útočných proudů C. Při závěrečném vyhodnocení taktického cvičení v místní hasičské zbrojnici, bylo vysloveno poděkování zpracovateli cvičení Oldřichovi Štefkovi a rovněž starosta okrsku č.4 sdělil, že podobná cvičení jsou pro občany i pro hasiče přínosem a že obdobná cvičení se budou v okrsku konat i následujících létech.

 

Stanislav Výtisk

24.1.2019 - Okrsek č.4 hodnotil...

Ve čtvrtek 24. ledna se v hasičské zbrojnici ve Svinově uskutečnila valná hromada okrsku č. 4, ve kterém je zastoupeno 13 SDH. Mimo delegátů SDH, se VH zúčastnili i 3 hosté, a to starosta obecního úřadu ve Svinově Ing. Radim Smetana, dále náměstek starosty OSH v Ostravě Ing. Tomáš Lefner a velitel HS č. 3. v Porubě Ing. Lukáš Popp. Program VH měl 11 bodů a po prvních „pracovních“ bodech přednesli postupně své zprávy o činnosti v roce 2018 starosta, velitel, referent prevence, referent mládeže a hospodář. V návrhu plánu práce na rok 2019 bylo navrženo pět zasedání okrskového aktivu, konání propagačního cvičení JSDH v Krásném Poli a uskutečnění pohárové soutěže okrsku č. 4. v požárním sportu ve Velké Polomi. Po menší přestávce začala na příspěvky bohatá diskuze. Postupně se v ní vystřídalo 12 diskutujících, včetně všech hostů, kdy jednotlivé příspěvky byly konkrétní a věcné. Obsahově byl největší příspěvek náměstka starosty OSH, který měl celkem 8 velice zajímavých připomínek i zcela nových informací pro všechny delegáty SDH. Po diskuzi všechny zúčastněné seznámil předseda mandátové komise s tím, že na VH bylo pozváno celkem 44 delegátů SDH a bylo přítomno 34 delegátů, a že byli pozváni 3 hosté, kteří se dostavili všichni. Po schváleném usnesení bylo v závěrečném slovu vysloveno poděkování jak starostovi okrsku, tak i všem členům výboru okrsku za poctivou práci v předposledním roce volebního období. Bylo vysloveno i poděkování hostům, že přijali pozvání. V závěru patří velké poděkování i hasičům ze Svinova za přípravu místnosti i za přípravu pohoštění, které bylo uhrazeno z jejich finančních prostředků.

Stanislav Výtisk

Pořízení slavnostního praporu OSH Ostrava

Okresní sdružení hasičů Ostrava – město, obdrželo v roce 2018 dotaci Moravskoslezského kraje na pořízení vlastního slavnostního praporu ve výši 45.000,- Kč. I když každoročně OSH Ostrava pořádá akci „Setkání hasičských praporů,“ tak tato symbolika dosud okresnímu sdružení hasičů scházela. Slavností prapor zhotovila firma Velebný a Fam z Ústí nad Orlicí, která bohaté zkušenosti v oblasti zpracování návrhu a výroby praporů, znaků a dalších symbolů. Členům a veřejnosti bude prapor představen na Setkání hasičských praporů v roce 2019.

9. - 11. 11. 2018 - Školení vedoucích mládeže

Ve dnech 9. 11. – 11. 11. 2018 vyjelo 62 vedoucích mládeže na třídenní školení do Jánských Koupelí na Ústřední hasičskou školu. Cílem tohoto školení bylo proškolit vedoucí v oblastech pravidel hry Plamen, dorostu a hlavně prakticky si vyzkoušet některé obtížné disciplíny. Z vedoucích se rázem staly děti, které byly zařazeny do družstev a sami si vyzkoušeli požární útok CTIF, některé úseky ze štafety CTIF, dále soutěžili v uzlování, vyzkoušeli si vázání kolene a ruky. Na dalším stanovišti si vyměnili zkušenosti z organizací různých her, které jsou vhodné pro doplnění schůzek dětí atd. Protože se stále více hasičský sport přibližuje atletice, vedoucí také absolvovali atletickou přípravu ne jen teoreticky, ale také prakticky. Ve večerních hodinách se hrálo spoustu her a vyměňovaly se zkušenosti z jednotlivých sborů. V neděli všichni účastníci zvládli napsat testy bez větších obtíží a absolvovali ústní zkoušky. Celý víkend prozářený podzimním sluncem se tak vydařil.

 Mgr. Lucie Svobodová

okresní rada mládeže

kompletní fotogalerie

1. 9. 2018 - Zájezd SDH Polanka

První sobotu v září uskutečnil sbor v Polance pro své členy a pro naše příznivce autobusový zájezd na Střední Moravu. V sedm hodin ráno odjelo 16 členů SDH a 29 nečlenů směrem na Přerov, kde jsme měli první zastávku u drážních hasičů. Velitel směny C nás v úvodu seznámil s celkovou historií i současnosti drážních hasičů. Po prohlídce výjezdové techniky, byla pro nás připravena praktická ukázka a jízda vyprošťovacího tanku, kterým jednotka v Přerově disponuje. Vymezený čas exkurze rychle uběhl a tak jsme autobusem popojeli do Otrokovic, kde jsme navštívili další zajímavou akci, a to plavbu výletní lodi Morava pojmenovanou po stejnojmenné řece. Původním záměrem byla plavba po Baťovým kanálu, která se ale nemohla pro nízký stav hladiny řeky Moravy uskutečnit. I tak tato náhradní trasa udělala dojem pro všechny zúčastněné. V závěru plavby do Spytihněvi s námi pan kapitán proplul navíc i jedno zdymadlo. Celý průběh asi dvou hodinové plavby byl komentován paní průvodkyní. Po vylodění nás čekala další zastávka na společný oběd ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Na polední menu byl připraven řízek nebo svíčková. V tuto dobu už nám ale počasí moc nevycházelo a začalo poprchávat. To ale nemělo vliv na další zastávku, která byla v obci Modrá. V expozici Živá voda jsme se všichni mohli seznámit s vodními živočichy i rostlinami, kteří žijí ve sladkovodních vodách. Největší atrakcí byl skleněný tunel, který je 3,5 metru pod vodní hladinou a má délku 8 metrů a šířku 2 metry. Nejen Polanským rybářům, ale i všem dalším se tajil dech nad plovoucími obrovskými rybami všech druhů, které klidně plavaly jen pár centimetrů od našich očí… Další zastávkou tohoto zájezdu byla návštěva baziliky na Velehradě. I zde komentovaná hodinová prohlídka a nádherné vnitřní interiéry zanechaly u přítomných skvělé zážitky. Počasí se ale v tuto dobu opět zhoršilo a tak hustý liják nás donutil místo prohlídky dalších památek nasednout do autobusu a přesunout se na poslední zastávku, která byla v motorestu u Žida v Bělotíně. Tam už na nás čekala buď objednaná masová topinka nebo utopenec a konečně také normální pivo Radegast. Domů do Polanky nás dovezl skvělý řidič pan František skoro na minutu přesně dle plánu a to ve 20. 15 hodin.
Děkujeme všem zúčastněným a už teď se s vámi těšíme na další zájezd, který by měl být začátkem září 2019 do družební obce ve Zliechově na Slovensku.

 Stanislav Výtisk

SDH Polanka

16. 6. 2018 - Festival hasičských přípravek Klimkovice

Dne 16. června proběhl v Klimkovicích Festival hasičských přípravek, který byl již VIII. ročníkem krajského festivalu přípravek. Festivalu se zúčastnilo celkem 11 přípravek z celé České republiky ale i družstvo ze Slovenska a Polska. Celým dopolednem provázeli moderátoři Jana Zajacová a Ivo Marták. Festival byl zahájen průvodem a vystoupením mažoretek z Klimkovic. Pak již začaly samotné ukázky malých hasičů. Benjamínci z Nošovic předvedli požární útok se stříkačkou PS3, Soptíci z Domažlic taneček a útok na domažlickou bránu. Přípravka ze Svinova zase rozvinutí hadicového vedení, zásah se džberovou stříkačkou a záchranu osoby. Plamínci z Borové všem ukázali jak vypadal takový zásah na hořící domeček před 90 lety.

Domácí Lvíčátka předvedla zásah u spadlého stromu, likvidaci nebezpečného hmyzu, záchranu tonoucího a zásah u dopravní nehody. Hastrmánci z Břehů ukázali, že zvládnou štafetu a požární útok. Bobříci z Bobrovníků zase hravě zvládli požár domečku, stejně jako Sovičky ze Sovětic. Plamínci z Libhošťě měli zase spoustu práce s prasátky, která utekla po dopravní nehodě. I to však malí hasiči zvládli. Kamarádi ze Slovenska, z obce Margecany, předvedli, že se vody nebojí a zvládají i první pomoc, stejně tak jako Maly strazaci z OSP Wieruszow, kteří také uhasili domeček a poradili si dokonce i s nebezpečným hmyzem.

Všechny děti byly za své výkony odměněny. Za krajské sdružení předával pamětní medaile vedoucí KORM Tomáš Zdražila a za okresní radu mládeže Jindřich Šmerda mladší. Ve volné chvíli mohly děti využít skákacího hradu, malování na obličej, soutěží, které připravili místní skauti či si prohlédnout statické ukázky. Nakonec se všichni mohli vyřádit v připravené pěně. Festival byl součástí oslav 140 let SDH Klimkovice a tak program pokračoval dále i po skončení festivalu. Poděkování posíláme pořadatelům.

Více ve fotogalerii

3. 5. 2018 - Udělení titulů Zasloužilých hasičů

Ve čtvrtek 3. května 2018 byl udělen titul Zasloužilý hasič Ing. Františku Chvílovi a PhDr. Jaromíru Matýskovi, který převzali v reprezentačních prostorách Centra hasičského hnutí na Zámku v Přibyslavi.

Ing. František Chvíla je členem sboru v Ostravě-Mariánských Horách od roku 1962, nyní zde působí ve funkci starosty. Celé dlouhé období aktivně působil nejdříve v soutěžním kolektivu, pak v represi a posléze v prevenci. Pro tuto práci získal odbornou způsobilost. V roce 1999 mu bylo vrchním požárním radou ČR vystaveno Osvědčení o odborné způsobilosti dle Zákona o požární ochraně a následně mu bylo uděleno SH Osvědčení o odbornosti preventiva Sdružení hasičů ČMS I. stupně. 

Od roku 2000 je členem VV OSH, náměstkem starosty OSH Ostrava-město a vedoucím okresní odborné rady prevence, členem a zástupcem vedoucího krajské odborné rady prevence. Byl jmenován předsedou zkušební komise k provádění přípravy a získání odbornosti preventiva SH ČMS III. A II. stupně, rozšířené o základy znalostí ochrany obyvatelstva.

Aktivně působí i v městském obvodu Ostrava-Mariánské Hory, kde se mimo jiné věnuje i publikační činnosti pro Zpravodaj Mariánských Hor a Hulvák.

 

PhDr. Jaromír Matýsek je členem sboru v Ostravě-Zábřehu od roku 1955. Nejdříve byl oporou úspěšného družstva mládeže. V té době bylo dorostenecké družstvo sboru Zábřeh jedno z nejlepších v okrese Ostrava i kraje. Zúčastňovalo se i celostátní soutěže, kde se umisťovalo na předních místech. Jeho následné úspěšné studium na vysoké škole se vázalo k historii. I v těchto a následujících létech se podle možností zúčastňoval akcí, které sbor pořádal. V roce 1980 rovněž nechyběl při budování nové hasičské zbrojnice, kde odpracoval řadu brigádnických hodin. Další roky nechyběl při plnění úkolů na úseku preventivní činnosti. Posléze absolvoval potřebné kvalifikační kurzy a výkonným výborem byl zvolen referentem preventivně výchovné práce a zároveň Městským obvodem Ostrava-Jih jmenován preventistou obce. Tyto funkce dosud vykonává. Je rovněž členem odborné rady prevence OSH Ostrava a preventistou okrsku č. 3 Ostrava. Také se věnuje publikační činnosti. Nelze pominout jeho podíl práce při zpracování historie požární ochrany okresu Ostrava.   

Milada Ptošková

vedoucí aktivu ZH

25. 4. 2018 - Zájezd Zasloužilých hasičů

I v letošním roce jsme si vybrali středu 25. dubna pro společný zájezd. Sešli jsme se opět na parkovišti u Domu kultury MO, kde pro nás přijel autobus HZS, vybavili se balíčkem s chutnou pečivovou snídaní od bratra Bočka z jeho pekárny v Krmelíně a vydali se na cestu… Celodenní cíl jsme zaměřili do okresu Bruntál.

Prvním navštíveným místem byla Pradědova galerie v Jiříkově. Bohatá řezbářská krása vytvořená p. Halouzkem nás okouzlila. Největší sochou, která je vysoká 10,4 metrů s váhou 15 tun, je socha Praděda, úžasný je největší betlém na světě v životní velikosti (250 figur) a další zajímavosti. Paní Halouzková nám nechala připravit chutný oběd. Za vše nechyběly naše slova díků, osobně i v Knize návštěv. Rádi se do tohoto místa budeme vracet třeba někdy se svou rodinou.

A na zájezdu hasičů nemohla chybět návštěva na některém pracovišti hasičské stanice. Tentokrát to bylo Vrbno pod Pradědem. Nově vybudovaná hasičská zbrojnice nám v mnohém „brala dech“. Celou dobu návštěvy se nám věnoval velitel sboru alias velitel této hasičské stanice bratr Ondřej Chalupa. Provedl nás budovou a vše nám vysvětloval. Trpělivě dokázal odpovídat na všechny naše dotazy a bylo jich mnoho. Na zájezdu byli mezi účastníky i hasiči z Pustkovce - bratr Pyš, který je navíc starostou městského obvodu, br. Kusyn, Popek, Holuša, Wiatr… A ti se živě zajímali o různé problémy, které budování hasičské zbrojnice provázely, protože i je budou mnohé z nich už brzo trápit. Bratr Chalupa nám svůj výklad také doprovodil videem, na kterém byl zachycen průběh stavby od zahájení stavby až do současného dokončení. Teď je ještě čeká slavnostní předání stavby a my jsme jim popřáli, ať jim jejich práce i nadále přináší radost a zdárně jim ubývá úkolů, které ještě chtějí zvládnout.

Teď už nám zbývala podle předem připraveného programu exkurze v Pivovaru restaurace „Hasič“ v Bruntále, zhodnocení dne a večeře. Ani tam to nemělo chybu. V přípravně a varně piva jsme ochutnali pivní pizzu, sladký moučník, špetku pivní lihoviny a ochutnali vzorek z jednoho jejich výborného piva. Výklad mladého sládka pivovaru byl „zasvěcený“. Bylo vidět, že svou práci má rád a dobrou náladu přenášel na nás. A stejný dojem jsme si odnesli i od dalších zaměstnanců - provozní počínaje, obsluhou i kuchařem, který se nenechal zahanbit, konče. I na večeři jsme si zase pošmákli. Účastníci zájezdu nešetřili poděkováním za zdařilý den, který byl tentokrát odpočinkový.

Milada Ptošková

vedoucí aktivu ZH

14. 4. a 5. 5. 2018 - Liga CTIF

Další dva závody zařazené do Litovel ligy CTIF absolvoval v uplynulém měsíci tým mužů SDH Michálkovice,který se tradičním disciplínám věnuje již od roku 2007. Tentokrát se jednalo o soutěže ve Vlčnově a Praze. Zatímco ve Vlčnově se na start postavilo 8 mužských družstev, v Praze už byla konkurence při účasti tří týmů podstatně menší. Malá účast týmů provází celý ročník ligy, což je do jisté míry způsobeno tím, že je úplný začátek olympijského cyklu a s blížící se kvalifikací na příští olympiádu (2021) se dá očekávat i větší zájem družstev.

Tým z Michálkovic však ve své přípravě nepolevil a výsledky tomu nasvědčují. Na obou závodech dosáhl výborných časů na požárním útoku, byť byly vždy zatíženy trestnými body za drobné chyby v provedení. Samotné časy však byly velice kvalitní a ostatní týmy se jim nedokázaly vyrovnat. Celkový výsledek je pak dán i štafetou, což je disciplína, v níž bývá ostravský tým zpravidla nejrychlejší. 

I přes zmíněné chybky si Michálkovice na závodech připsali druhé a první místo v kategorii bez započtení věkových bodů. Při hodnocení ligy jsou bohužel týmy bez i se započtením věkových bodů (všichni členové družstva starší než 30 let) hodnoceny dohromady, což znamená téměř nepřekonatelnou překážku cca 20 vteřin, které se během útoku a štafety v případě čistých pokusů nedají stáhnout. I tak je na tom ostravský tým v celkovém hodnocení ligy velice dobře a před posledním závodem, který se bude konat začátkem září ve Velkém Meziříčí, má stále naději získat celkové prvenství.

Ivo Adámek

9. 5. 2018 - Akce Daruj krev s dobrovolnými hasiči

Už po osmé od roku 2011 se dobrovolní hasiči a hasičky z okresu Ostrava dostavili na Krevní centrum v Ostravě - Porubě aby společně darovali krev a někteří i plazmu. Celkem 51 dárců ze 13 SDH podpořili výzvu OSH Ostrava ke společnému odběru. Tato akce je každoročně pořádána u příležitosti svátku Svatého Floriána, patrona hasičů.

Všem dárcům patří naše upřímné poděkování.

Ladislav Čabla

Kompletní fotogalerie zde >>>.

28. 4. 2018 - Okresní kolo družstev mužů a žen

Dne 28. dubna 2018 proběhlo v areálu požární stanice na Porubě okresní kolo družstev mužů a žen v požárním sportu jehož součástí byla i soutěž o putovní pohár starosty OSH Ostrava v požárním útoku.

Úvodními disciplínami byly tradičně běh na 100m s překážkami a štafeta 4x100m. Do těchto disciplín nastupovali zástupci tří ženských (Michálkovice A + B, Muglinov) a pěti mužských (Dolní Lhota, Michálkovice A + B, Muglinov, Nová Ves) družstev. V obou běžeckých disciplínách bylo konečné pořadí všech družstev naprosto stejné a tak byly před požárními útoky mezi jednotlivými družstvy vždy dvoubodové rozdíly. K soutěži o pohár starosty OSH se přihlásili ještě muži z Pustkovce a Svinova, což jsou velice kvalitní týmy, které v té chvíli zvýšili konkurenci ve své kategorii.

Celkové vítězství v okresním kole, postup do krajského kola i zisk poháru starosty OSH Ostrava za nejrychlejší útok šel za družstvy mužů i žen z Michálkovic (jen připomenu, že ženy i muži z Michálkovic si v posledních letech přivezli medaile z MČR). Druhé příčky pak v obou kategoriích obsadily týmy z Muglinova a třetí místa putovala opět do Michálkovic zásluhou jejich druhých družstev. Kompletní stupně vítězů tak patřily zástupcům okrsku č. II.

Výsledky MUŽŮ, ŽEN.

 Ivo Adámek

21. 4. 2018 - Setkání praporů Šenov

Dne 21. dubna 2018 se v Šenově u Ostravy konaly slavnosti ku příležitosti 110 let trvání Sboru dobrovolných hasičů města Šenova. Součástí těchto oslav bylo setkání praporů SH ČMS okresu Ostrava, bohoslužba v kostele Prozřetelnosti Boží v Šenově, následný průvod městem k soše sv. Floriána a oslavy zakončila slavnostní valná hromada ku příležitosti 110 let SDH města Šenova. Během valné hromady byli oceněni čestní členové sboru a to pan Ohainka, pan Prymus a pan Urbanec. Dále stávající členové medailemi za věrnost a za obětavou práci v SH ČMS.

 Michal Hradil

SDH města Šenova

14. 4. 2018 - Odborná příprava JSDH u drážních hasičů

V sobotu 14. dubna 2018 dopoledne se v areálu drážních hasičů v Ostravě - Přívoze konala odborná příprava členů JSDH okrsku č. 4, která byla zaměřena na téma „Nebezpečí při zásazích na železnici“. Odborné přípravy se zúčastnily JSDH z městských obvodů, ve kterých prochází železniční trať a to Svinov, Třebovice, Martinov a Polanka nad Odrou, a dále i ostatní JSDH z okrsku č. 4, které o toto školení projevily zájem a to Plesná, Pustkovec, Dolní Lhota, Vřesina a Klimkovice. V úvodní teoretické části byli členové JSDH na učebně seznámeni s činnosti, zásahovým obvodem a technikou HZSP SŽDC v Ostravě. Dále proběhlo krátké seznámení s bezpečností při pohybu v kolejišti a zásahů v blízkosti trakčního vedení. Teoretický výklad byl doplněn o praktické zkušenosti ze zásahů.

 

Po krátké diskuzi se všichni přesunuli na výcvikovou plochu u cvičné koleje, kde byli v praktické ukázce hasičů SŽDC seznámeni s postupem při zkratování vypnutého trakčního vedení, způsobem přečerpávání nebezpečných látek a postupu prací při nakolejování drážních vozidel.

 

V závěru odborné přípravy proběhla ještě prohlídka vybavení zásahových vozidel a po zodpovědění dotazů byla odborná příprava ukončena. Zde je potřeba poděkovat oběma lektorům Karlovi Hrehušovi a Zbyňku Smolíkovi za zajímavý výklad o problematice zásahů na železnici.

 

Všichni zúčastnění členové JSDH, kterých bylo celkem 47, tento typ akce velice uvítalo, a to zejména z důvodu zvýšení povědomí o všeobecném nebezpečí na železnici, které si lidé velmi často vůbec neuvědomují.

 

Podobné akce by chtěl výbor 4. ostravského okrsku pořádat i v následujícím období.

 

                                                                                                              Stanislav Výtisk

 

17. 3. 2018 - Ostravská hala

Moravskoslezský kraj vládne Českému halovému poháru.

Za vydatné pomoci Moravskoslezského kraje se v měsíci březnu uskutečnila v ostravské Atletické hale soutěž mladých hasičů v běhu na 60 m přes překážky. Ostravská hala 2018 byla první ze čtyř soutěží Českého halového poháru mladých hasičů. V sobotu 17. 3. 2018 se do krásné haly sjelo celkem 519 závodníků z 97 sborů dobrovolných hasičů z celé České republiky. Mezi nejvzdálenější patřily Bystřice nad Úhlavou, okres Klatovy, které to měly do Ostravy cca 520 km, ovšem ani značná vzdálenost dětem nevzala kuráž a nadšení.

Jako první se na dráhu postavily mladší dívky (ve věku do 11 let). Ve dvou pokusech předváděly nádherné výkony, z čehož nejrychlejší předvedla domácí Martina Nováková z SDH Ostrava – Nová Ves. Svým výkonem 14,72 sekundy dala svým pronásledovatelkám jasně najevo, kdo byl v Ostravě pánem. Druhá Eliška Zaoralová z SDH Bludov (okr. Šumperk) a třetí Beata Kučerová z SDH Tuhaň (okr. Mělník) za vítězkou zaostaly o více než 0,5 sekundy. Do jarního „ostravského“ kola českého halového poháru nejsou zahrnuty vyřazovací rozběhy. Takže hned po dívkách mohli na dráhu nastoupit mladší chlapci, kteří se nedali zahanbit. Na start se jich postavilo, stejně jako dívek, celkem 96. Nejrychlejším byl Martin Šulc z SDH Seč (okr. Chrudim) s výkonem 13,96 s. O další příčky se podělili Pavel Bílek z Uhlířských Janovic (okr. Kutná Hora) s časem 14,85 sekund a Lukáš Maléř z Hutiska – Solance (okr. Vsetín) s časem 15,00 sekund.

Sobotní odpoledne ovládly starší dívky. Jednalo se o jednoznačně nepočetnější kategorii, kdy se na start postavilo 186 závodnic. První kolo ovládla Tereza Chovancová s Raškovic (okr. Frýdek-Místek) časem 11,68 sekundy. O první místo se v druhém kole musela bát, protože se k jejímu času přiblížila Hana Kotulková z SDH Hutiska-Solanec (okr. Vsetín). Hančin čas 11,98 sekund nakonec stačil na druhé místo. Třetí na stupních vítězů byla Viktória Krempaská ze Spišské Nové Vsi (Slovensko). Závěr soutěže zajistili starší chlapci (v rozmezí 11–15 let). Zde se na start postavilo 141 závodníků. Závod chlapců byl velmi napjatý, ale nakonec se o vítězství rozhodlo už v prvním kole. Ve 12. rozběhnu se na start postavil český reprezentant v dorostenecké kategorii Martin Holčák. Do cíle doběhl v nádherném čase 11,88 sekundy. Hned v následujícím rozběhu byl nejrychlejší Tomáš Stinčík ze Svitu (Slovesko) s časem 11,96 sekundy. Ve druhých pokusech se kluci pokusili své časy stlačit pod 11 sekund, ale nebylo jim přáno. Svými chybami výsledné časy nezlepšili a do konečného pořadí se jim počítaly časy z prvního kola. Konečné umístěni v závěrečné kategorii bylo následující: Martin Holčák (1. místo), Tomáš Stinčík (2. místo) a František Dudlíček (3. místo) z SDH Dolní Bukovsko (okr. České Budějovice).

Všichni závodníci a jejich doprovod si ostravské prostředí a organizaci pochvalovali, takže domů odjížděli všichni spokojeni. Svou spokojenost mohou závodníci dát najevo již na podzim, a to svou účastí na závěrečném kole Českého halového poháru Ostravsko-beskydských šedesátkách. Ty se budou konat opět v atletické hale ve Vítkovicích v listopadu 2018. Český halový pohár se stává dominantou Moravskoslezského kraje, protože dva ze čtyř závodů se konají právě v Ostravě.

Velký dík patří všem, kteří jakkoli přiložili ruku k dílu: SDH Muglinov, SDH Nová Ves, SDH Hrabová, děkujeme také členům odborné rady mládeže Ostrava a dobrovolníkům, rozhodčím z Moravskoslezského a Zlínského kraje. Další poděkování patří i závodníkům a jejich doprovodu, kteří se chovali velmi disciplinovaně. S jejich pomocí se nám společně dařily plnit všechny požadavky atletické haly. V neposlední řadě patří dík všem sponzorům.

Na závěr bych rád, za sebe a snad i za všechny závodníky, poděkoval členům SDH Michálkovice. Bez Vás a vašeho nasazení by závody Českého halového poháru v Ostravě nebyly tak povedené. Jsem hrdý, že mohu patřit mezi Vás.

Jan Peterek

SDH Michálkovice

25. 3. 2018 - Memoriál Ludvíčka Svobody

Dne 25.3. 2018 se uskutečnila další soutěž OLM a to Memoriál Ludvíčka Svobody v tělocvičně v Horních Datyních. Soutěžilo se ve třech disciplínách - střelbě, uzlové a hadicové štafetě. Soutěže se zúčastnilo celkem 49 hlídek, jak mladších tak starších žáků. Soutěž proběhla bezproblémově a mladí hasiči si dopoledne velmi užili. Výsledky najdete zde.

Lucka Svobodová

4. 3. 2018 - Hradecký pohár

V neděli 4. 3. odstartoval soutěží v Hradci Králové nový ročník Ligy v klasických disciplínách CTIF. Těmto disciplínám se již více než 10 let věnuje tým mužů z Michálkovic doplněný o členy z Muglinova.

Hradecký pohár je již tradiční "zimní" soutěží, která se koná v tělocvičně a během níž se neprovádí celý požární útok (nasucho), ale pouze vytvoření sacího vedení, což zahrnuje roznos čtyř savic a dalšího materiálu, synchronizované spojování celého sacího vedení, upevnění ventilového lana na koš a záchytného lana na savice a napojení vedení na přenosnou stříkačku. To vše v přesném sledu tak, jak je popsáno v poměrně detailních pravidlech. Rovněž štafetový běh doznává díky soutěži v tělocvičně úpravy, kdy k němu nastupují pouze čtyři závodníci místo osmi a běží se člunkově. Nechybí však překážky, kterými jsou kladina (bez náběhového a seběhového můstku), bariéra 1,5 m vysoká a 1 m široká a tunel 8 m dlouhý.

Každé družstvo mělo v rámci soutěže možnost absolvovat čtyři pokusy na útoku a tři na štafetě. Do celkového hodnocení se pak týmům započítával součet tří nejlepších útoků a dvou štafet. Michálkovice předvedly dvě nejrychlejší štafety a čistě provedené útoky z nichž dva se vlezly pod hranici dvaceti vteřin, což v celkovém součtu znamenalo vítězství v soutěži a zisk putovního poháru. Ten tak poprvé nezískalo domácí družstvo HZS Královehradeckého kraje, ale právě tým z Ostravy.

Za dva týdny (v neděli 18. 3.) se v atletické hale v Ostravě Vítkovicích uskuteční Moravskoslezský pohár, během něhož se při útoku a štafetě již představí celé devítičlenné týmy klasiků. Pokud Vás zajímá, jak klasické disciplíny CTIF probíhají a chcete je vidět naživo, máte skvělou příležitost.

Ivo Adámek


25. 11. - Ostravsko Beskydské šedesátky

Poslední listopadový víkend se v Ostravě – Vítkovicích konalo závěrečné kolo Českého halového poháru v běhu na 60 m přes překážky. V atletické hale se setkalo okolo 700 hasičských závodníků.  Děti ve věku od 7 do 15 let závodí ve čtyřech kategoriích – mladší a starší žáci, mladší a starší žákyně. Celá soutěž byla živě přenášena „hasičskou“ internetovou televizí.

Závody se konaly v disciplíně běh na 60 m přes překážky. Závodník musí zvládnout 60 m trať, na které musí překonat bariéru (dívky a mladší chlapci 70 cm, starší chlapci 150 cm), přenést hadice přes kladinu dlouhou 4 m, vysokou 80 cm a širokou 20 cm, a nakonec hadice pospojovat a doběhnou do cíle. Vyhrává závodník s nejrychlejším časem. Jedná se o jednu z mála individuálních disciplín, které hasičská mládež absolvuje.

Ostravsko-beskydské šedesátky 2017 zahájili mladší dívky, kdy se na start postavilo 147 dívek. Ty se utkaly ve dvou základních kolech, které se započítávaly do českého halového poháru. Osm nejlepších, tedy nejrychlejších závodnic se zúčastnilo vyřazovacích rozběhů o absolutního mistra Ostravsko-beskydských šedesátek.  A jak to dopadlo po základních kolech dopadlo? Na 3. místě se umístila Vendula Jílková z Bludova, 2. místě Hrabovská Markéta také z Bludova a vítězem se stala Petrušková Michaela ze Spišské Nové Vsi. Ve finálových rozbězích se pořadí trošku promíchalo a absolutním mistrem Ostravsko-beskydských šedesátek 2017 se stala Vendula Jílková z Bludova. Převahu Bludova ještě potvrdila třetím místem Hrabkovská Markéta.  Druhé místo si svým během ve finále vydobyla Petrušková Michaela ze Spišské Nové Vsi.  Příjemnou příjemností bylo vyhlášení celého seriálu soutěží Českého halového poháru 2017, který v kategorii mladší dívky vyhrála Vendula Jílková z Bludova.

Mladších chlapců se na start závodu postavilo 159. Vítězem Ostravsko-beskydských šedesátek 2017 (základních kol) se stal Jan Hudec z SDH Křešice. Následován Vítem Vymazalem (SDH Morkovice) a Ondrou Kábelem (SDH Suteč).  Absolutním mistrem OBŠ 2017 se ve finálovém rozběhu stal Vymazal Vít z SDH Morkovice, který se dostal řad dva závodníky SDH Výčapy – Pecháčka Daniela a Svobody Tomáše. Vítězem Českého halového poháru 2017 se stal Vít Vymazal z SDH Výčapy.

Po obědě následovaly kategorie starších dívek a starších chlapců. Starších dívek bylo 171 dívek. Nejlepší z nich v základních kolech byly – Kateřina Borovičková z SDH Morkovice (1. místo), Krempaská Viktória ze Spištské Nové Vsi (2. místo) a Chovancová Tereza (SDH Raškovice). Ve finálových rozbězích se pořadí trošku promíchalo. Absolutní mistryní se stala Kateřina Borovičková. Hudcová Klára a Krempaská Viktória se podělily o 2 a 3 místo. Vítězem Českého halového poháru se stala Kateřina Borovičková.

Kategorie starších chlapců je každoročně vyvrcholením celého závodu i halového poháru. V letošním roce se zúčastnilo celkem 165 závodníků. Vítězem základních kol se stal Kitner Sebastian z SDH Lhenice. O druhé a třetí místo se podlili Bubeníček Lukáš (SDH Skuteč) a Jiří Červinka (SDH Moravský Beroun). Ve finále se pořadí hodně promíchalo. Absolutním mistrem se stal Lukáš Bubeníček. Na druhém místě se umístil Petr Loukota z Lhenic a třetí se umístil Marek Šuta z Francové Lhoty. Český halový pohár vyhrál Lukáš Bubeníček.

Ostravsko beskydské šedesátky se v roce 2017 konaly od 8 do cca 18 hodin. Za tuto dobu se na dráze vystřídalo 642 hasičských dětí z 107 Sborů dobrovolných hasičů z celé ČR a Slovenska. Nejvzdálenějším účastníkem bylo SDH Křižovatka okr. Cheb.

 

Všemi účastníky byla soutěž chválena a za to patří dík pořádajícím členům SDH Ostrava – Michálkovice a Dolní Bečva. Velký dík také patří Moravskoslezskému kraji, který tuto akci podpořil ze svého rozpočtu. Stejně tak velkým dílem pomohli Městský obvod Michálkovice, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje a v neposlední řadě Ministerstvo školství. Všem, kteří tuto akci podpořili patří úsměvy, slzy štěstí i smutku zúčastněných dětí. Moc děkujeme

Jan Peterek

SDH Michálkovice


25. 11. - Vánoční strom v Polance

V sobotu 25.11. 2017 provedli dobrovolní hasiči z Polanky na žádost zaměstnanců obecního úřadu pokácení vánočního stromu. Této akce se zúčastnilo 7 členů zásahové jednotky. Pokácený strom byl pomocí hydraulické ruky naložen na nákladní vozidlo dopravní firmy pana Radima Sýkory a přepraven do areálu Dělnického domu. Hasiči ve spolupráci s hlídkou Městské policie usměrňovali silniční dopravu na velice frekventované ulici 1. května, která musela být z důvodu nadrozměrného nákladu po dobu asi 25 minut zcela uzavřena. V areálu museli naši hasiči ještě upravit průměr stromu tak, aby se vešel do betonového základu. Samotné spuštění stromu provedli pracovníci přepravní firmy a tím byla tato akce zdárně po 2 hodinách ukončena. Vánoční strom měl průměr 40 cm u pařezu a výšku asi 13 metrů. Po dobu 40 let rostl u hlavní silnice a nyní musel ustoupit z důvodu rekonstrukce vjezdu k rodinnému domu. Tento krásně rostlý vánoční strom bude slavnostně rozsvícen 2.12. 2017 v areálu Dělnického domu v Polance.  

Stanislav Výtisk

2. 06. - 2. 09. 2017 - Úspěchy ostravských hasičů

Máme za sebou letní měsíce, které tradičně patří krajským a republikovým kolům postupových soutěží. Letošní léto navíc patřilo i mezinárodní "hasičské olympiádě", která se konala v rakouském Villachu. První zářijovou sobotu se pak konala soutěž mladých hasičů Pohár starosty KSH MSK. A na všech zmíněných akcích byly ostravští hasiči hodně vidět.

 

Začátkem června hostil stadion ve Frýdku-Místku krajská kola hry PLAMEN a soutěže dorostu. Ve hře PLAMEN se utkalo celkem dvanáct družstev v šesti disciplínách. Ostravu na této soutěži reprezentovali mladí hasiči z Michálkovic a Muglinova. Michálkovičtí vyhráli tři disciplíny, v dalších dvou se umístili na stupních vítězů a tak i přes nepovedený požární útok celou soutěž s přehledem vyhráli a zajistili si tak postup na mistrovství republiky. Muglinovští žáci se na krajském kole blýskli nejlepším požárním útokem CTIF a medaile si odvezli i ze dvou štafet. V celkovém hodnocení jim při shodném bodovém součtu díky horšímu požárnímu útoku těsně unikly stupně vítězů.

Den po soutěži žáků se na stadionu představili i dorostenci a dorostenky v celkem osmi kategoriích. V soutěži jednotlivkyň se na stupně vítězů probojovala Lucie Jurkovská, která brala bronzovou medaili v celkovém hodnocení kategorie mladších dorostenek. U dorostenců byl nejúspěšnější Václav Florian Čech startující ve středíní věkové kategorii. Ten si díky nejrychlejšímu výkonu ve dvojboji odvezl i třetí místo v celkovém hodnocení.

V soutěži družstev zastupovali Ostravu v obou kategoriích dorostenci z Nové Vsi. Zatímco děvčatům se moc nedařilo a skončily na posledním místě, chlapci se prezentovali mnohem lépe. Vyhráli soutěž v běhu na 100m a požární útoky, předveli druhou nejrychlejší štafetu a i přes chybu v testech vyhráli v celkovém hodnocení a stali se tak dalším zástupcem Ostravy na mistrovství republiky.

 

O dva týdny později bylo na programu krajské kolo mužů a žen, které se konalo v Přerově. Již několik let po sobě na něj postoupily družstva z Michálkovic. A zatímco v letech minulých to byly ženy, které postupovali na republikové šampionáty, letos tomu bylo právě naopak. Ženy se sice blýskly druhým místem na štafetě, ale čtvrté místo ze stovek a hlavně nepovedený požární útok znamenaly konec medailových nadějí. To muži (doplnění závodníkem z Muglinova) prošli soutěží zcela hladce a jasně zvítězili ve všech disciplínách a postoupili na mistrovství republiky. Ostrava tak měla své zástupce na všech republikových šampionátech.

Začátek července tradičně patřil mistrovství republiky ve hře PLAMEN a v soutěži dorostu, které se letos konalo ve Zlíně. Michálkovičtí mladí hasiči (doplnění o závodníka z Muglinova) nasloupili do boje proti vítězům krajských kol z celé republiky a vedli si skvěle. Nejhorším umístěním pro ně bylo páté místo na štafetě dvojic, těsně pod stupni vítězů skončili na branném závodě a v požárním útoku CTIF (kde mimochodem Písková Lhota a Bludov předvedli fantastické výkony). Ze štafety 4x60m brali druhé místo a vyhráli štafetu CTIF a hlavně požární útok, který jim zajistil celkové vítězví. Michálkovice se tak staly mistry republiky ve hře PLAMEN.

Mistrovství pokračovalo soutěží dorostu v níž Ostravu reprezentovalo družstvo dorostenců z Nové Vsi. Kluci se prezentovali velice dobrými sportovními výkony, když skončili šestí v běhu na 100 m s překážkami, pátí na štafetě 4x100 m a hlavně předvedli druhý nejrychlejší požární útok. Bohužel stejně jako v kole krajském se nedokázali vyvarovat chyby v testu, která je tak stála třetí místo v celkovém hodnocení, neboť je posunula až na devátou pozici.

Polovina července patřila letos tradiční mezinárodní sportovní akci známé jako "hasičská olympiáda". Ta se koná každé čtyři roky a před osmi lety ji hostila i Ostrava. Co dva roky se pak koná setkání hasičské mládeže. Obě tyto akce letos hostil rakouský Villach a i zde se představili ostravští dobrovolní hasiči.

Mladí hasiči z Nové Vsi byli jedním ze čtyř českých týmů, které soutěžili v disciplínách CTIF dle mezinárodních pravidel. V kategorii smíšených družstev předvedli šestý nejrychleší útok a pátou štafetu, čímž obsadili šesté místo v celkové klasifikaci. Karolína Lefnerová z Nové Vsi pak byla součástí družstva dívek z Pískové Lhoty, která soutěž dívek vyhrála.

V tradičních disciplínách CTIF soutěžili i muži a ženy a ani zde nechybělo ostravské družstvo. Těmto disciplínám se již více než 10 let věnuje družstvo složené z mužů z Michálkovic a Muglinova. To se po čtyřech letech trochu se štěstím probojovalo na další olympiádu a chtělo navázat na dobré výsledky z celé soutěžní sezóny. Michálkovičtí předvedli bezchybný požární útok a štafetu, které pro ně znamenali druhý nejlepší výsledek za celou dobu působení a zároveň 23. místo v sedmdesátišesti členném startovním poli. Tím si zajistili i zlatý výkonnostní odznak z této soutěže a skončili jako druhý nejúspěšnější český celek ve své kategorii.

Ve Villachu se soutěžilo i v disciplínách požárního sportu a v reprezentacích České republiky se představili i tři členové SDH Michálkovice, konkrétně pak Jakub Arvai, Richard Svačina a Marek Peterek. Ti nemalou měrou přispěli k úspěchu českých barev a zisku několika cenných kovů.

Koncem srpna došlo i na mistrovsví republiky v požárním sportu mužů a žen. Za Moravskoslezský kraj se představilo družstvo mužů z Michálkovic a žen z Těškovic za něž starovala i Kateřina Uhrová (členka SDH Michálkovice). Ta svými výkony přispěla k celkovému čtvrtému místu družstva z okresu Opava. Muži doplnění o závodníky z Muglinova, Těškovic, Závišic a Karviné-Louk se prezentovali třetí nejrychlejší štafetou a požárním útokem. V součtu s šestým místem ze stovek tak dosáhli dvanácti bodů a jen vinou horšího útoku nakonec brali bronzové medaile v celkovém hodnocení. Nutno také podotkout, že se jednalo o premiérovou účast mužů z Michálkovic na MČR a o to je jejich úspěch cennější.

Závěr prázdnin patřil již také tradiční soutěži, Poháru starosty KSH MSK. Při ní se každoročně utkají tři nejlepší družstva mladších i starších žáků z každého okresu našeho kraje. Letos se osmnáct družstev v každé kategorii utkalo ve štafetě dvojic a požárním útoku. Okres Ostrava reprezentovali hasiči z Michálkovic (st.), Svinova (ml.), Heřmanic (st.+ml.) a Muglinova (st.+ml.). Nejvíce se na soutěži dařilo mladým hasičům z Muglinova, kteří i v deštivém počasí předvedli sympatické výkony, jež v celkovém hodnocení znamenaly čtvrté místo mladších žáků a druhé místo starších žáků.

Všem družsvům i jednotlivcům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci okresu Ostrava

Ivo Adámek

člen VV OSH Ostrava


26. - 30. 06. 2017 - Rekreace ZH

Ve dnech 26. - 30. června 2017 strávili hezké rekreační dny ZH s rodinnými příslušníky, přičemž z Ostravy nás bylo celkem 13 účastníků. Seznámili jsme se s hezkým prostředím a přírodou v Těšínských Beskydech, ale vrátili se jako vždy bohatší o řadu zážitků. V úterý jsme navštívili HS IZS v Nošovicích, kde nechybělo seznámení nejen s technikou, ale zajímavý byl celý doprovodný výklad ze života hasičů a dalších složek, které tam rovněž mají své stanoviště. Následoval oběd a občerstvení v restauraci pivovaru U Koníčka ve Vojkovicích a pak už jsme spěchali  na návštěvu závodu Hyundai v Nošovicích. K tomu jen mohu dodat, že to byl pro všechny velký zážitek při setkání s moderní technikou 21. století, která zabezpečuje celkovou manipulaci při montáži automobilů této značky. Celodenní výlet jsme zakončili ve Frýdku-Místku, kde jsme uplatnili své zájmy při návštěvě Zámku, Poutní Baziliky, někdo občerstvením, či drobných nákupech aj. Společný večer byl u grilování. A středa s parným dnem zlákala některé na výlety po okolí a některé bazénem, který u penzionu nechybí. Vyvrcholením dne byla oblíbená večerní diskotéka, precizně připravená naším vedoucím ZH Vaškem Helisem. Nejen osobní gratulaci a kytičku, ale i sólo si užili účastníci, kteří patří letos mezi jubilanty s kulatým nebo půlkulatým životním výročím. A polovina pobytu se překulila. Ve čtvrtek po volném dopoledni jsme mezi sebou uvítali některé představitele SH ČMS a HZS MSK, kteří nás seznámili s mnohými aktualitami u hasičů. Zdravici vyjádřil rovněž zástupce přítomných polských přátel OSP pan Jerzy Szkatula. A pak až do odjezdu v pátek dopoledne jsme měli volný program. Shodli jsme se, že se do Komorní Lhotky budeme rádi vracet, zvláště když se majitel penzionu nechal slyšet, že kapacitu k ubytování bude už letos od podzimu rozšiřovat. Příjemný personál a chutná strava vše podtrhuje.

Milada Ptošková

vedoucí Aktivu zasloužilých hasičů a sekce žen


12. - 13. 05. 2017 - Okresní kolo hry PLAMEN

Sezóna mládežnických soutěží vrcholí, o čemž svědčí také právě ukončený víkend. Na sportovišti integrovaného výjezdového centra v Ostravě-Porubě se konalo okresní kolo celorepublikové hry Plamen v kategoriích mladší a starší žáci. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách – organizačně náročném požárním útoku CTIF, čtyřsetmetrové, devíti úsekové štafetě CTIF, štafetě 4x60 m překážek a v požárním útoku. Hodnotila se také celoroční činnost, ke které se kolektivy mladých hasičů na začátku sezóny dobrovolně zavázaly a jejíž splnění doložili zápisy ve svých kronikách. Atmosféra byla férová, sportovní a celkově skvělá, jak z pohledu sportovců tak v organizačním týmu. Protože jarní počasí příliš nepřálo tréninkům na tuto soutěž, výkony byly v obou kategoriích různé. Ale k vidění byly také profesionální a bezchybná provedení, především družstev, která skončila tzv. „na bedně“.   

V kategorii mladší žáci se jarního kola zúčastnilo 13 družstev. O první tři místa se v celkových výsledcích podělili:  Nová Ves (1), která zároveň získala hned tři první místa v jednotlivých disciplínách, Muglinov (2) a Svinov (3).

V kategorii starší žáci se jarního kola zúčastnilo 14 družstev a stupně vítězů obsadili: Michálkovice (1), které si - podobně jako Nová Ves v kategorii mladších žáků - odnesly také hned tři vítězství z jednotlivých disciplín, Nová Ves (2) a Muglinov A (3). V krajském kole Plamene budou náš okres reprezentovat starší žáci z Michálkovic a Muglinova, kterým přenechala Nová Ves svou účast. Kompletní výsledky >>>

Závodníkům a především reprezentantům přejeme spoustu sil, štěstí a skvělou formu.

Velké poděkování patří HZS MSK za zapůjčení zázemí a areálu, SDH Heřmanice za zajištění stravy včetně obědů a občerstvení, účastníkům za skvělou atmosféru, fair-play přístup a výkony, fanouškům za podporu a samozřejmě radě mládeže a dalším členům OSH Ostrava za profesionální organizaci soutěže.

Simona Bonková

členka OORM

 více fotografií >>>


10. 05. 2017 - Český den proti rakovině

Dne 10. května 2017 proběhl již 21.ročník celostátní veřejné sbírky „Český den proti rakovině“. Do prodeje kytiček se jako dobrovolníci již tradičně zapojili také hasiči z našeho okresu a to včetně mládežnických hlídek.

Cílem sbírky je preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi a za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na hlavní cíle Ligy proti rakovině Praha - nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, onkologický výzkum.

Tématem letošní sbírky jsou nádorová onemocnění hlavy a krku, tedy nádory ORL včetně předání základních informací o tomto onemocnění. Máte li zájem, můžete nahlédnout do publikace Léčba nádorů hlavy a krku a její komplikace

V případě, že jste nesehnali kytičku od hlídky, pak můžete využít formu dárcovské SMS ve tvaru DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777. Cena DMS je 30 / 60 / 90 Kč. Více o DMS na www.darcovskasms.cz. Až do konce května pak za zaslání každé DMS získáte odkaz pro stáhnutí e-kytičky (kytičky v elektronické podobě), kterou si budete moci stáhnout v nejrůznějších provedeních (jako obrázek, tapetu na mobil či PC atd.), případně si vygenerovat profilovou fotografii s kytičkou a umístit si ji na svůj Facebook. Více informací o e-kytičkách najdete na www.cdpr.cz/dms.

Všem hasičům, kteří se do sbírky zapojili formou dobrovolné hlídky patří velký dík, stejně jako všem lidem, kteří přispěli do sbírky nákupem kytiček.

Simona Bonková

členka OORM


07. 05. 2017 - OLM Svinov

Na svinovské hasičárně bylo o víkendu opravdu živo. Po okrskové soutěži se 7. 5. od rána konala soutěž OLM o putovní pohár. Půda byla sice rozmočená po předešlých deštích a místy byly na pozemku rozbředlé, blátivé plochy, také samotné dráhy vyžadovaly operativní úpravy, ale nedělní počasí vyšlo krásně a tak se nakonec mohly uskutečnit jak štafety 4x60 tak požární útoky. Soutěže se zúčastnilo celkem 12 družstev mladších a 11 družstev starších žáků. Štafetu si s krásnými časy tj. do minuty a půl, zaběhly také 2 hlídky svinovské přípravky. V rámci sportovního comebacku jsme přivítali také družstvo mladších žáků ze sousední Polanky, které skončilo s 11 body na 10. místě.

V mladších žácích si vyběhalo první místo družstvo z Hrabové, druzí byli domácí svinovští a na třetím místě muglinováci. U starších žáků zvítězili michálkovičtí, dále žáci z Hrabové a jako třetí Dolní Lhota.

Všem organizátorům a účastníkům patří velký dík za aktivní účast a skvělou sportovní atmosféru.

Simona Bonková

SDH Svinov

Více fotek >>>


06. 05. 2017 - Medaile Za záchranu života pro Annu Dosoudilovou

Měsíc květen je bohatý v našem hasičském dění pro naše řady dobrovolných hasičů, ale také je mimořádný i pro některé jednotlivce. Ví o tom své naše členka Sboru dobrovolných hasičů ve Václavovicích sestra Anna Dosoudilová. Před rokem zúročila všechny své teoretické i praktické znalosti při zcela nečekané zástavě dechu svého invalidního otce, kdy se jí po více než desetiminutové razantní srdeční masáži a do příjezdu a příletu záchranářů podařilo vrátit jej zpět do života. Ti její správnou práci slovně velmi ocenili. Sestra Dosoudilová byla nejednou velmi platná u dopravních nehod, kterých se nečekaně stala svědkem. V řadách dobrovolných hasičů působí od dětství. Nejdříve mladá požárnice, pak jako dorostenka se mimo jiné zapojila do kolektivu žen SDH ve Frýdku-Místku, se kterými absolvovala přípravu a úspěšnou účast na Mezinárodní soutěži CTIF v Berlíně. Několik let vedla kolektiv mladých hasičů v Šenově. Při péči o rodinu a směnné vyčerpávající práci zdravotní sestry ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě je její zapojení mezi dobrovolnými hasiči v menším rozsahu. Podle možností však celá dlouhá léta pomáhá s přípravou a účastí na různých hasičských soutěžích "svému" kolektivu žen. Také na jakékoliv požádání ochotně mezi dalšími hasiči a dětmi vysvětluje úkony první pomoci a kdykoliv ochotně vypomáhá různými zdravotními úkony u svých blízkých spoluobčanů. Medaili Za záchranu života, kterou obdržela 6. května 2017 v Přibyslavi si určitě plně zaslouží.

Milada Ptošková

SDH Václavovice


06. 05. 2017 - Setkání historických prapopů

V sobotu 6. května 2017 proběhlo v Ostravě – Nové Vsi 12. setkání hasičských praporů. Pozvání na akci přijalo 17 zástupců OSH Ostrava se svými historickými prapory.  Celá akce započala mši svatou v kostele Sv. Bartoloměje, kterou celebroval generální vikář Diecéze ostravsko – opavské Mons. Mgr. Martin David. Po mši svaté se všichni účastníci vydali v průvodu za doprovodu Dechového orchestru Ostrava před místní hasičskou zbrojnici. Zde byli přítomni v krátkosti seznámeni s historií místního dobrovolného sboru u příležitosti 120. výročí založení. Dalším slavnostním aktem bylo předání pamětní stuhy místnímu SDH Nová Ves, kterou předal náměstek starosty OSH Bc. Martin Čech a předseda ÚKRR Ing. Jan Bochňák. Následovalo předání pamětních stuh sborům dobrovolných hasičů, jež tuto významnou akci ozdobili svou přítomností. Stuhy předal primátor Statutárního města Ostrava Ing. Tomáš Macura, radní Ing. Libor Folwarczny a starosta městského obvodu Ing. Tomáš Lefner.  Po předání všech stuh, generální vikář požehnal všechny přítomné historické prapory a výjezdovou techniku místního sboru. Úplný závěr příjemného slavnostního dne patřil možnosti seznámit se s historickou technikou a přátelskému posezení u bohatého občerstvení.

Tomáš Lefner

starosta SDH Nová Ves

Více fotek >>>


06. 05. 2017 - OLM Muglinov

První květnovou sobotu se sjelo 20 družstev mladých hasičů do areálu hasičské stanice na Porubě, aby tam absolvovaly čtvrtou soutěž v rámci letošní Ostravské ligy mládeže. Pořadatelem závodů byl SDH Muglinov a stejně jako loni se letos soutěžilo v disciplínách CTIF. Ty byly navíc upraveny tak, aby se závodů mohly zúčastnit i menší kolektivy, které nemají 9 členů. 

Požární útok CTIF byl rozdělen do dvou disciplín (nástřik džberovými stříkačkami a vytvoření hadicového vedení) a štafeta CTIF byla zkrácena o tři volné úseky. Na tartanové dráze se tak v průběhu více než šesti hodin představilo 11 družstev starších a 9 družstev mladších. Každé z těchto družstev absolvovalo dva pokusy ve všech třech disciplínách a soutěž tak posloužila jako příprava na okresní kolo hry Plamen, které se uskuteční 13. a 14. 5.

V kategorii starších se nejvíce dařilo družstvu z Michálkovic, když zvítězilo ve štafetě a rovněž jejich nástřik džberovkami byl jednoznačně nejrychlejší. Při tvorbě hadicového vedení skončili hasiči z Michálkovic vinou špatně odloženého nosiče na druhém místě za Muglinovem, v celkovém součtu však jasně dominovali své kategorii. Druhé místo si vyběhl tým z Heřmanic, třetí příčku obsadilo družstvo z Muglinova.

U mladších žáků stáli na stupních vítězů stejné kolektivy jako u starších, pouze v jiném pořadí. Všechny tři disciplíny vyhrálo družstvo z Muglinova a stalo se tak stejně jako loni celkovým vítězem soutěže. Druhou příčku obsadil hasiči z Heřmanic a bronzové medaile si odvezl kolektiv z Michálkovic.

Kompletní výsledky si můžete prohlédnout zde.

Hladký průběh soutěže, která měla přesně daný časový harmonogram, byl závislý nejen na organizátorech, ale především na rozhodčích a vedoucích kolektivů, kterým bych rád touto cestou poděkoval za pomoc a odpovědný přístup.

Ivo Adámek

SDH Muglinov

Více fotek >>>


04. 05. 2017 - Doplnění řad zasloužilých hasičů

Ve čtvrtek 4. května 2017 jsme si nejen připomenuli svátek sv. Floriána, ale tento den zůstává nezapomenutelně slavnostní také pro br. Stanislava Pyše ze SDH O.-Pustkovec, kterému byl na Zámku v CHH v Přibyslavi udělen titul Zasloužilý hasič. K udělení titulu mu upřímně blahopřejeme. Těšíme se, že v našich řadách hasičů prožije ve zdraví ještě dlouhou řadu let.

Bratr Stanislav Pyš se narodil 28. dubna 1951. Od r. 1969 je členem SDH Pustkovec na okr. Ostrava-město. Začínal v žákovském družstvu, později byl dlouhá léta příslušníkem JSDH. V dobách největší krize sboru v r. 1977, kdy hrozil jeho zánik, byl zvolen velitelem sboru. Shromáždil kolem sebe mladé členy, které přiměl k aktivní práci a jeho zásluhou sbor tuto krizi překonal a počal opět dosahovat vynikajících výsledků v rámci OSH Ostrava jak v činnosti zásahové jednotky, výsledcích na poli sportovním, tak i založením žákovského družstva.

Ve funkci velitele sboru byl 20 let, poté řadu lét byl hospodářem sboru. V současné době je členem kontrolní a revizní rady. Je vždy připraven pomoci při jakékoliv akci sboru a také provádí veškeré truhlářské práce při úpravách zbrojnice a při opravách překážek pro požární sport. Jako starosta a dříve místostarosta městského obvodu Pustkovec rozvíjí nadstandardní vztahy mezi sborem a obcí.

Pan Stanislav Pyš požívá mezi členy úctu a jeho rady jsou velkým přínosem pro činnost mladším členům. Svou celoživotní prací přispěl k rozvoji dobrovolného hasičstva, za což byl oceněn řadou vyznamenání a čestných uznání.

Milada Ptošková

vedoucí Aktivu zasloužilých hasičů a sekce žen


02. 05. 2017 - Den společného darování krve

Celkem 44 dobrovolných hasičů a hasiček z okresu Ostrava-město a jejich příbuzných či příznivců darovalo během úterního rána a dopoledne (2.5.2017) bezplatně svou drahocennou krev či krevní plazmu v Krevním centru Fakultní nemocnice v Ostravě. Šlo již o sedmý ročník úspěšné akce, kterou organizuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – okresní sdružení hasičů v Ostravě.

 

Mezi dárci byli i manželé Šeděnkovi ze sdružení dobrovolných hasičů (SDH) Ostrava-Heřmanice, poprvé přišla dát svou krev do Krevního centra v Ostravě-Porubě jejich dcera Veronika (19) a také její přítel. Pro matku Silvii, učitelku mateřské školy, to byl již 36. bezplatný odběr krve či krevní plazmy.

Dceru Veroniku, studentku Střední pedagogické školy v Hranicích, matka o dárcovství náležitě poučila. I tak měla Veronika ze svého odběru strach. Povzbuzovali ji přímo u lůžka kolegové hasiči i maminka.

Tato společná akce se v celém Moravskoslezském kraji koná již sedmým rokem a jenom v ostravském Krevním centru se do ní zapojí každoročně 40 až 60 hasičů a hasiček. Dobrovolní hasiči tak dopředu užitečně oslavili svůj čtvrteční svátek (4.5.) – svátek svatého Floriána.

por. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezské­ho kraje

 

Více fotek >>>


26. 04. 2017 - Zájezd Zasloužilých hasičů

Noční bouřka a deštivý začátek dne vítal účastníky zájezdu před odjezdem z Ostravy. Mířili jsme do Zlínského kraje a vše se změnilo, když jsme opustili naši Ostravu. Cestou jsme se ještě zastavili pro pečivovou snídani u br. Bočka v Krmelíně a nutnou sociální zastávku ve zdejší HZ. A pak už jsme zamířili do města Vizovice. Nejdříve to byla návštěva zajímavostí v Hasičském muzeu SDH, které dostalo svou podobu ke 130. výročí založení sboru. Pěkný výklad starosty sboru a vedoucího ZH okresu Zlín br. Štalmacha nás dokázal zcela zaujmout.

Pak jsme pokračovali prohlídkou reprezentačních prostorů blízkého Zámku a také tady jsme našli průvodkyni, která nás poutavě a vtipně seznámila s historií zámku a prostorami, které jsme procházeli. Do oběda nám ještě zbyl čas. Jak jinak ho ve Vizovicích mohou hasiči využít? No, jasně… Následovala exkurze v Likérce Jelínek. Také tady chybějící úvodní filmový pás, nahradila výkladem při procházení provozů výroby znalá průvodkyně. Uvítání účastníků i závěrečné rozloučení výbornou ochutnávkou dokreslovalo spokojenost naší návštěvy.

A už tu byla doba oběda. Takže další trasa nás vedla do Slušovic, kde jsme si v Přerovské restauraci pochutnali na výborné svíčkové. A pak to už bylo jen „několik kroků“ do HZ, kde nás čekali starosta, velitel a někteří členové výboru SDH i s dlouholetým okrskovým starostou a připraveným drobným, ale přesto bohatým občerstvením, přestože jsme tam mířili jen s cílem seznámit se s jejich technikou a podmínkami jejich práce. Došlo ke vzpomínání na dlouholetou družbu s hasiči ze Šenova. Trvala od roku 1956 a přesto, že už s nynějším SDH Šenov, zkomírá, celé ty desítky let přetrvávají osobní přátelství kupř. s rodinou Ptoškových a dalšími. Je to sbor, který má své trvání od roku 1896, VJ je zařazena mezi JPO II atd. Bylo si opravdu o čem povídat.

Čekala nás však ještě návštěva expozice Živá voda v Modré. I tu nelze hodnotit jinak, než opět jako velmi zajímavou. S pochopením na opožděný příjezd nás přijala pověřená vedoucí, věnovala nám již svůj čas z osobního volna, upozorňovala nás při prohlídce na různé zajímavosti. Inu nezapřela moravskou pohostinnost. A nastal čas návratu. Cesta už se zdála kratší. Jen jsme se však přibližovali k Novému Jičínu, obloha dostávala jinou barvu a déšť nám ohlásil, kde jsme.

Chutnou večeři nám připravili tentokrát v restauraci Čepaník ve Václavovicích. Provedli jsme zhodnocení dnešního dne jako velmi zdařilý a pak se už postupně vraceli domů…

Milada Ptošková

vedoucí Aktivu zasloužilých hasičů a sekce žen

Více fotek >>>


11. 04. 2017

Dne 11. dubna 2017 nás navždy opustil zasloužilý hasič, bratr Ervín ŠOFER z Hošťálkovic.


 

02. 04. 2017 - memoriál Ludvíčka Svobody

Dne 2. 4. 2017 se v Horních Datyních uskutečnila soutěž mladých hasičů Memoriál Ludvíčka Svobody, kterou pořádal Sbor dobrovolných hasičů Horní Datyně. Soutěž se konala v tělocvičně kulturního domu. Mladí hasiči soutěžili ve třech disciplínách – uzlová štafeta, hadicová štafeta a střelba ze vzduchovky na terč. Hlavním rozhodčím soutěže byl Pavel Hrbáček a velitelem soutěže pan Martin Čech. Soutěž je zařazena do Ostravské ligy mládeže. Jednotlivé hlídky mladých hasičů si postupně po okrscích zasoutěžily v jednotlivých disciplínách, občerstvili se z bohatě připraveného bufetu našich hasičů a do pondělí čekali na zveřejnění výsledků. Soutěž se vydařila a dokonce svítilo i jarní sluníčko až nezvykle teple.

Lucie Svobodová

 

Více fotek >>>


 

18. 03. 2017 - setkání žen s představiteli VV

Sobotní ráno 18. března 2017 svou chladnou nevlídností vůbec nenasvědčovalo, že je jaro za dveřmi. Počasí však nešlo naplánovat pro Setkání žen s představiteli VV OSH Ostrava, kterou sekce žen svolala do hezké nově zrekonstruované hasičské zbrojnice v Ostravě-Martinově.

Zúčastnilo se jej 22 žen ze sborů v okrese Ostrava a setkání bylo i tentokrát zdařilé. Hosty tvořili v zastoupení MěOb O.-Martinov starosta p. Civín, za SDH O.-Martinov starosta br. Milan Plaček s členem výboru sboru br. Zdeňkem Kudělkou a za VV OSH starosta br. DiS Richard Dudek, br. Ing. František Chvila, ved. OORP, br. Václav Kusyn, který je rovněž starostou okrsku č.4 a pořádající Milada Ptošková, vedoucí Aktivu zasloužilých hasičů a sekce žen při VV OSH Ostrava. A tato návštěva hostů znamenala bohaté informace, které ženy pozorně vyslechly. Následovala exkurze v prostorách HZ. Nechyběly kytičky předané přítomným ženám a hezkou atmosféru navodilo drobné občerstvení, o které se postarali hostitelé. Ti se rovněž postarali o dopravu do nedalekých Dobroslavic, kde si ženy měly možnost prohlédnout Stálou výstavu porcelánových panenek, které tvoří několik set zajímavých exponátů p. Klapuchové.. Ženy hodnotily toto dopoledne jako mimořádně zdařilé a s projevy díků se vrátily do svých domovů. I to sluníčko, i když hodně zubaté, se na nás odpoledne pousmálo.

 

Milada Ptošková

vedoucí Aktivu zasloužilých hasičů a sekce žen

Kalendář akcí

  Mladí hasiči   Jednotky PO
  Soutěže M,Ž   OSH
  více událostí    

přehled všech akcí

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Partneři