Vložte svou soutěž či akci do kalendáře OSH >>>

24.1.2019 - Okrsek č.4 hodnotil...

Ve čtvrtek 24. ledna se v hasičské zbrojnici ve Svinově uskutečnila valná hromada okrsku č. 4, ve kterém je zastoupeno 13 SDH. Mimo delegátů SDH, se VH zúčastnili i 3 hosté, a to starosta obecního úřadu ve Svinově Ing. Radim Smetana, dále náměstek starosty OSH v Ostravě Ing. Tomáš Lefner a velitel HS č. 3. v Porubě Ing. Lukáš Popp. Program VH měl 11 bodů a po prvních „pracovních“ bodech přednesli postupně své zprávy o činnosti v roce 2018 starosta, velitel, referent prevence, referent mládeže a hospodář. V návrhu plánu práce na rok 2019 bylo navrženo pět zasedání okrskového aktivu, konání propagačního cvičení JSDH v Krásném Poli a uskutečnění pohárové soutěže okrsku č. 4. v požárním sportu ve Velké Polomi. Po menší přestávce začala na příspěvky bohatá diskuze. Postupně se v ní vystřídalo 12 diskutujících, včetně všech hostů, kdy jednotlivé příspěvky byly konkrétní a věcné. Obsahově byl největší příspěvek náměstka starosty OSH, který měl celkem 8 velice zajímavých připomínek i zcela nových informací pro všechny delegáty SDH. Po diskuzi všechny zúčastněné seznámil předseda mandátové komise s tím, že na VH bylo pozváno celkem 44 delegátů SDH a bylo přítomno 34 delegátů, a že byli pozváni 3 hosté, kteří se dostavili všichni. Po schváleném usnesení bylo v závěrečném slovu vysloveno poděkování jak starostovi okrsku, tak i všem členům výboru okrsku za poctivou práci v předposledním roce volebního období. Bylo vysloveno i poděkování hostům, že přijali pozvání. V závěru patří velké poděkování i hasičům ze Svinova za přípravu místnosti i za přípravu pohoštění, které bylo uhrazeno z jejich finančních prostředků.

Stanislav Výtisk

Pořízení slavnostního praporu OSH Ostrava

Okresní sdružení hasičů Ostrava – město, obdrželo v roce 2018 dotaci Moravskoslezského kraje na pořízení vlastního slavnostního praporu ve výši 45.000,- Kč. I když každoročně OSH Ostrava pořádá akci „Setkání hasičských praporů,“ tak tato symbolika dosud okresnímu sdružení hasičů scházela. Slavností prapor zhotovila firma Velebný a Fam z Ústí nad Orlicí, která bohaté zkušenosti v oblasti zpracování návrhu a výroby praporů, znaků a dalších symbolů. Členům a veřejnosti bude prapor představen na Setkání hasičských praporů v roce 2019.

9. - 11. 11. 2018 - Školení vedoucích mládeže

Ve dnech 9. 11. – 11. 11. 2018 vyjelo 62 vedoucích mládeže na třídenní školení do Jánských Koupelí na Ústřední hasičskou školu. Cílem tohoto školení bylo proškolit vedoucí v oblastech pravidel hry Plamen, dorostu a hlavně prakticky si vyzkoušet některé obtížné disciplíny. Z vedoucích se rázem staly děti, které byly zařazeny do družstev a sami si vyzkoušeli požární útok CTIF, některé úseky ze štafety CTIF, dále soutěžili v uzlování, vyzkoušeli si vázání kolene a ruky. Na dalším stanovišti si vyměnili zkušenosti z organizací různých her, které jsou vhodné pro doplnění schůzek dětí atd. Protože se stále více hasičský sport přibližuje atletice, vedoucí také absolvovali atletickou přípravu ne jen teoreticky, ale také prakticky. Ve večerních hodinách se hrálo spoustu her a vyměňovaly se zkušenosti z jednotlivých sborů. V neděli všichni účastníci zvládli napsat testy bez větších obtíží a absolvovali ústní zkoušky. Celý víkend prozářený podzimním sluncem se tak vydařil.

 Mgr. Lucie Svobodová

okresní rada mládeže

kompletní fotogalerie

1. 9. 2018 - Zájezd SDH Polanka

První sobotu v září uskutečnil sbor v Polance pro své členy a pro naše příznivce autobusový zájezd na Střední Moravu. V sedm hodin ráno odjelo 16 členů SDH a 29 nečlenů směrem na Přerov, kde jsme měli první zastávku u drážních hasičů. Velitel směny C nás v úvodu seznámil s celkovou historií i současnosti drážních hasičů. Po prohlídce výjezdové techniky, byla pro nás připravena praktická ukázka a jízda vyprošťovacího tanku, kterým jednotka v Přerově disponuje. Vymezený čas exkurze rychle uběhl a tak jsme autobusem popojeli do Otrokovic, kde jsme navštívili další zajímavou akci, a to plavbu výletní lodi Morava pojmenovanou po stejnojmenné řece. Původním záměrem byla plavba po Baťovým kanálu, která se ale nemohla pro nízký stav hladiny řeky Moravy uskutečnit. I tak tato náhradní trasa udělala dojem pro všechny zúčastněné. V závěru plavby do Spytihněvi s námi pan kapitán proplul navíc i jedno zdymadlo. Celý průběh asi dvou hodinové plavby byl komentován paní průvodkyní. Po vylodění nás čekala další zastávka na společný oběd ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Na polední menu byl připraven řízek nebo svíčková. V tuto dobu už nám ale počasí moc nevycházelo a začalo poprchávat. To ale nemělo vliv na další zastávku, která byla v obci Modrá. V expozici Živá voda jsme se všichni mohli seznámit s vodními živočichy i rostlinami, kteří žijí ve sladkovodních vodách. Největší atrakcí byl skleněný tunel, který je 3,5 metru pod vodní hladinou a má délku 8 metrů a šířku 2 metry. Nejen Polanským rybářům, ale i všem dalším se tajil dech nad plovoucími obrovskými rybami všech druhů, které klidně plavaly jen pár centimetrů od našich očí… Další zastávkou tohoto zájezdu byla návštěva baziliky na Velehradě. I zde komentovaná hodinová prohlídka a nádherné vnitřní interiéry zanechaly u přítomných skvělé zážitky. Počasí se ale v tuto dobu opět zhoršilo a tak hustý liják nás donutil místo prohlídky dalších památek nasednout do autobusu a přesunout se na poslední zastávku, která byla v motorestu u Žida v Bělotíně. Tam už na nás čekala buď objednaná masová topinka nebo utopenec a konečně také normální pivo Radegast. Domů do Polanky nás dovezl skvělý řidič pan František skoro na minutu přesně dle plánu a to ve 20. 15 hodin.
Děkujeme všem zúčastněným a už teď se s vámi těšíme na další zájezd, který by měl být začátkem září 2019 do družební obce ve Zliechově na Slovensku.

 Stanislav Výtisk

SDH Polanka

16. 6. 2018 - Festival hasičských přípravek Klimkovice

Dne 16. června proběhl v Klimkovicích Festival hasičských přípravek, který byl již VIII. ročníkem krajského festivalu přípravek. Festivalu se zúčastnilo celkem 11 přípravek z celé České republiky ale i družstvo ze Slovenska a Polska. Celým dopolednem provázeli moderátoři Jana Zajacová a Ivo Marták. Festival byl zahájen průvodem a vystoupením mažoretek z Klimkovic. Pak již začaly samotné ukázky malých hasičů. Benjamínci z Nošovic předvedli požární útok se stříkačkou PS3, Soptíci z Domažlic taneček a útok na domažlickou bránu. Přípravka ze Svinova zase rozvinutí hadicového vedení, zásah se džberovou stříkačkou a záchranu osoby. Plamínci z Borové všem ukázali jak vypadal takový zásah na hořící domeček před 90 lety.

Domácí Lvíčátka předvedla zásah u spadlého stromu, likvidaci nebezpečného hmyzu, záchranu tonoucího a zásah u dopravní nehody. Hastrmánci z Břehů ukázali, že zvládnou štafetu a požární útok. Bobříci z Bobrovníků zase hravě zvládli požár domečku, stejně jako Sovičky ze Sovětic. Plamínci z Libhošťě měli zase spoustu práce s prasátky, která utekla po dopravní nehodě. I to však malí hasiči zvládli. Kamarádi ze Slovenska, z obce Margecany, předvedli, že se vody nebojí a zvládají i první pomoc, stejně tak jako Maly strazaci z OSP Wieruszow, kteří také uhasili domeček a poradili si dokonce i s nebezpečným hmyzem.

Všechny děti byly za své výkony odměněny. Za krajské sdružení předával pamětní medaile vedoucí KORM Tomáš Zdražila a za okresní radu mládeže Jindřich Šmerda mladší. Ve volné chvíli mohly děti využít skákacího hradu, malování na obličej, soutěží, které připravili místní skauti či si prohlédnout statické ukázky. Nakonec se všichni mohli vyřádit v připravené pěně. Festival byl součástí oslav 140 let SDH Klimkovice a tak program pokračoval dále i po skončení festivalu. Poděkování posíláme pořadatelům.

Více ve fotogalerii

3. 5. 2018 - Udělení titulů Zasloužilých hasičů

Ve čtvrtek 3. května 2018 byl udělen titul Zasloužilý hasič Ing. Františku Chvílovi a PhDr. Jaromíru Matýskovi, který převzali v reprezentačních prostorách Centra hasičského hnutí na Zámku v Přibyslavi.

Ing. František Chvíla je členem sboru v Ostravě-Mariánských Horách od roku 1962, nyní zde působí ve funkci starosty. Celé dlouhé období aktivně působil nejdříve v soutěžním kolektivu, pak v represi a posléze v prevenci. Pro tuto práci získal odbornou způsobilost. V roce 1999 mu bylo vrchním požárním radou ČR vystaveno Osvědčení o odborné způsobilosti dle Zákona o požární ochraně a následně mu bylo uděleno SH Osvědčení o odbornosti preventiva Sdružení hasičů ČMS I. stupně. 

Od roku 2000 je členem VV OSH, náměstkem starosty OSH Ostrava-město a vedoucím okresní odborné rady prevence, členem a zástupcem vedoucího krajské odborné rady prevence. Byl jmenován předsedou zkušební komise k provádění přípravy a získání odbornosti preventiva SH ČMS III. A II. stupně, rozšířené o základy znalostí ochrany obyvatelstva.

Aktivně působí i v městském obvodu Ostrava-Mariánské Hory, kde se mimo jiné věnuje i publikační činnosti pro Zpravodaj Mariánských Hor a Hulvák.

 

PhDr. Jaromír Matýsek je členem sboru v Ostravě-Zábřehu od roku 1955. Nejdříve byl oporou úspěšného družstva mládeže. V té době bylo dorostenecké družstvo sboru Zábřeh jedno z nejlepších v okrese Ostrava i kraje. Zúčastňovalo se i celostátní soutěže, kde se umisťovalo na předních místech. Jeho následné úspěšné studium na vysoké škole se vázalo k historii. I v těchto a následujících létech se podle možností zúčastňoval akcí, které sbor pořádal. V roce 1980 rovněž nechyběl při budování nové hasičské zbrojnice, kde odpracoval řadu brigádnických hodin. Další roky nechyběl při plnění úkolů na úseku preventivní činnosti. Posléze absolvoval potřebné kvalifikační kurzy a výkonným výborem byl zvolen referentem preventivně výchovné práce a zároveň Městským obvodem Ostrava-Jih jmenován preventistou obce. Tyto funkce dosud vykonává. Je rovněž členem odborné rady prevence OSH Ostrava a preventistou okrsku č. 3 Ostrava. Také se věnuje publikační činnosti. Nelze pominout jeho podíl práce při zpracování historie požární ochrany okresu Ostrava.   

Milada Ptošková

vedoucí aktivu ZH

Užitečné odkazy na weby, které by Vás mohly zajímat.

Statutární zástupce:   Richard Dudek
Sídlo:   Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
IČ:   649 89721
Kontaktní osoba:   Ladislav Čabla
  tel: PO – ÚT 596 750 921
  mobil: 604 539 487
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jmenné seznamy členů výkonného výboru, odborných rad mládeže, velitelů a prevence, kontrolní a revizní rady a aktivu Zasloužilých hasičů OSH Ostrava.

14. 4. 2018 - Odborná příprava JSDH u drážních hasičů

V sobotu 14. dubna 2018 dopoledne se v areálu drážních hasičů v Ostravě - Přívoze konala odborná příprava členů JSDH okrsku č. 4, která byla zaměřena na téma „Nebezpečí při zásazích na železnici“. Odborné přípravy se zúčastnily JSDH z městských obvodů, ve kterých prochází železniční trať a to Svinov, Třebovice, Martinov a Polanka nad Odrou, a dále i ostatní JSDH z okrsku č. 4, které o toto školení projevily zájem a to Plesná, Pustkovec, Dolní Lhota, Vřesina a Klimkovice. V úvodní teoretické části byli členové JSDH na učebně seznámeni s činnosti, zásahovým obvodem a technikou HZSP SŽDC v Ostravě. Dále proběhlo krátké seznámení s bezpečností při pohybu v kolejišti a zásahů v blízkosti trakčního vedení. Teoretický výklad byl doplněn o praktické zkušenosti ze zásahů.

Kalendář akcí

  Mladí hasiči   Jednotky PO
  Soutěže M,Ž   OSH
  více událostí    

přehled všech akcí

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30

Partneři